Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär lah­kub ame­tist

146
TIIA-LIIS JÜRGENSON.

Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär Tiia-Liis Jür­gen­son esi­tas möö­du­nud kol­ma­päe­val val­la­va­ne­ma­le lah­ku­mi­sa­val­du­se, te­ma vii­ma­ne töö­päev val­la­sek­re­tä­ri­na on 30. no­vem­ber. Tiia-Liis Jür­gen­son üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et lah­kub pe­re­kond­li­kel põh­jus­tel, ta pe­re kas­vab ning lei­dis töö Tal­lin­nas, ko­du­le lä­he­mal: „Kan­di­dee­ri­sin, võit­sin kon­kur­si ja asun töö­le uues ko­has. Tal­lin­nast Kuu­sal­lu ja ta­ga­si sõi­tes ku­lus kok­ku li­gi kolm tun­di, edas­pi­di jõuan pal­ju kii­re­mi­ni.“ Tiia-Liis Jür­gen­son töö­tas Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tä­ri­na kolm aas­tat, ala­tes no­vemb­rist 2020. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab uue val­la­sek­re­tä­ri leid­mi­seks kon­kur­si, aval­dus­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 19. no­vem­ber.

Eelmine artikkelRaa­si­ku kool kor­ral­dab koo­li­tu­si ko­gu piir­kon­na rah­va­le
Järgmine artikkelAeg­vii­du las­teaia re­no­vee­ri­ja on tea­da