Kuusalu vallas saab ühekordseid kultuuri- ja sporditoetusi taotleda kaks korda aastas

767

MTÜde ja külade taotlusi võetakse edaspidi vastu 15. septembriks ja 15. maiks.

Vallavolikogu arutas 18. juuni istungil Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise korda ning hääletas läbi parandusettepanekud. Kord kinnitati ühehäälselt, poolt olid kõik kohal olnud 17 volikoguliiget.

Seletuskirjas on öeldud, et erinevalt 2005. aastal kehtestatud korrast on uues täpsemalt reguleeritud valla prioriteedid toetuste eraldamisel ning täpsustatud menetlemise korda ja hindamist, et taotlusi saaks menetleda objektiivsemalt.

Suurim muudatus tehti volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekul tähtaegades. Kui seni sai ühekordseid toetusi taotleda kultuuri- ja spordisündmusteks kord aastas, taotlused pidi olema esitatud hiljemalt 15. septembriks, siis edaspidi on teine tähtaeg 15. mai. Kõik volikoguliikmed olid selle muudatusega nõus. Sügisel jagatakse 65 protsenti vallaeelarvesse ühekordseteks toetusteks kavandatud summast ning suve alguses 35 protsenti.

Käesoleval aastal sai erandina esitada taotlusi 27. juuniks. Järgmine taotlusvoor tuleb septembris.

Taotluste menetlemiseks on sügisel aega kaks kuud, kuid suvel 30 päeva  –  et mais esitatud taotlustele saaks vastuse enne jaanipäeva.
Diskussiooni tekitas istungil korra eelnõus esialgu olnud säte, et trükiste ja muude materjalide avaldamisega seotud taotluste puhul tuleks eelnevalt esitada hindajatele käsikiri. Kultuuri- ja spordikomisjon arvas, et see ei ole otstarbekas, ka volikogu oli sama meelt. See säte jäeti korrast välja.

Uus nõue on, et vallalt toetust saanud sündmust tuleb rahvale reklaamida ning toimumisajal peab olema näha viide selle rahastajale. Vallavanem märkis, et vallavalitsus tellib Kuusalu valla logoga bännerid, neid saab vallamajast laenata.

Taotleja kohta on toetuse suurus kuni 1500 eurot.

Arutelu alla tulid ka taotluste mitterahuldamise kriteeriumid. Sulev Valdmaa küsis, kas sel juhul saab MTÜ või selts toetust taotleda, kui sealt on lahkunud vastutav isik, kelle tegevuse tõttu on varem vallalt saadud raha kasutatud mittesihipäraselt, ning uue taotluse on esitanud ja MTÜd esindavad teised inimesed.

Vallavanem Urmas Kirtsi vastas, et ei saa, MTÜ või selts on juriidiline isik ja see jäetakse toetusest ilma, kui varem on vallalt antud raha kasutatud mittesihipäraselt.

Sulev Valdmaa uuris veel, kas taotlejatel oleks võimalik saada hindamiskomisjoni motiveeritud otsust, et oleks teada, mismoodi hinnati.
Vallavanem ütles, et iga hindaja hindab individuaalselt, punktisummadest koostatakse edetabel. Kui mõne hindaja arvamus teistest väga erineb, peaks ta seda komisjonile põhjendama. Hindajate nimesid ja nende antud punkte ei avalikustata koos.

Sulev Valdmaa lisas, et Kuusalu vallas võiks olla taotlejatele tagatud tagasiside nende esitatud projekti kohta. Tema ettepanekul lisati lause, et taotluse mitterahuldamise korral on taotlejal õigus saada infot otsuse motivatsioonist.

Kui kord oli ühehäälselt vastu võetud, kommenteeris volikogu esimees Enn Kirsman, et kogukonnakomisjonil on nüüd vastutusrikas ülesanne uut korda testida, kuna kohe tuleb uue korra järgi hakata läbi vaatama 27. juuniks esitatud taotlusi.
Loe ka lk 9.

Eelmine artikkelANDRE SEPA lahkumishüvitisest 5000 eurot Raasiku Lionsitele
Järgmine artikkelIda-Harjust oli peol 807 lauljat-tantsijat