Kuu­sa­lu val­las hak­kab hul­ku­vaid koe­ri ja kas­se püüd­ma PE­SA­LEID­JA

132

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das han­ke val­la ter­ri­too­riu­mil hul­ku­va­te koer­te ja kas­si­de püüd­ja va­li­mi­seks. Pak­ku­mist kü­si­ti 8 or­ga­ni­sat­sioo­nilt. Pa­ri­ma pak­ku­mi­se te­gi ja le­ping sõl­mi­ti MTÜ­ga Pe­sa­leid­ja Tal­lin­nast. Le­ping keh­tib käe­so­le­va aas­ta lõ­pu­ni. Val­la aren­dus­juht Mee­li Kuul: „On hea meel, et leid­si­me ee­ti­li­se töö­part­ne­ri, kus püü­tak­se lei­da kõi­ki­de­le ko­du­ta loo­ma­de­le uus ko­du. Kui val­las mär­ga­tak­se hul­ku­vat lem­mik­loo­ma, tu­leb te­mast tea­vi­ta­da val­la ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti Ma­dis Prak­si või kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti Mar­gus Kirs­si, ne­mad võ­ta­vad Pe­sa­leid­ja­ga ühen­dust ning tel­li­vad püüd­mi­se ja leid­mi­se tee­nu­se.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la abi­po­lit­sei­ni­kud PRIIT KIR­SIS­TE ja KRIST­JAN KURG
Järgmine artikkelAru­kü­la õpi­la­ste pree­miakäik po­lit­seia­me­tis­se