Kuu­sa­lu val­la uuen­da­tud vee­bi­leht

50

Ala­tes eel­mi­sest nä­da­last on Kuu­sa­lu val­la vee­bi­leht uue ku­jun­du­se­ga – esi­le­hel on pil­ti­de­ga uu­di­sed ning kõr­val ruum olu­li­se­ma­te­le lü­hi­tea­de­te­le ja lin­ki­de­le. Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Gre­te Land­son üt­les, et ko­du­leht on tõs­te­tud uue­le ku­jun­du­se­le, mil­le on koos­ta­nud ja ku­jun­da­nud And­me­va­ra AS. „Se­da ku­jun­dust ka­su­tab jär­jest roh­kem oma­va­lit­su­si Ees­tis. Täien­da­me ko­du­leh­te märt­si­kuu jook­sul, lõp­lik sea­dis­ta­mi­ne võ­tab ae­ga. Ot­sus­ta­si­me vee­bi­le­he kii­res­ti uue­le plat­vor­mi­le tõs­ta, et saaks ka­su­ta­da And­me­va­ra pa­ku­tud tu­ge sel­leks,“ sel­gi­tas kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list. Se­ni oli Kuu­sa­lu val­la ka­su­ta­da 2016. aas­tal teh­tud vee­bip­lat­vorm. Ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te tee­nus­por­taa­li uuen­da­ti pro­jek­ti „Ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te tee­nus­te por­taa­li funkt­sio­naal­su­se täien­da­mi­ne” raa­mes, mi­da ra­has­ta­ti Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­dist.

Eelmine artikkelPeningi raamatukogu on avatud kord nädalas
Järgmine artikkelPsüh­ho­loog KRIS­TI RAA­VA Aeg­vii­dust an­nab nõu, kui­das vaim­set ter­vist hoi­da