Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gus pa­ku­vad enim hu­vi ava­li­kud teed

50
KADI RAUDLA.

Kuu­sa­lu val­la uue üldp­la­nee­rin­gu es­kii­si ava­lik väl­ja­pa­nek kes­tab 2. veeb­rua­ri­ni. Li­gi nä­dal ae­ga saab veel esi­ta­da es­kii­si koh­ta et­te­pa­ne­kuid. Kuu­sa­lu val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti Ka­di Raud­la sõ­nul on kir­ja­lik­ke et­te­pa­ne­kuid saa­de­tud küm­me­kond, he­lis­ta­tud on uue üldp­la­nee­rin­gu as­jus olu­li­selt roh­kem: „Osad he­lis­ta­jad on pa­lu­nud sel­gi­tust kaar­ti­de ting­mär­ki­de koh­ta. On ka uu­ri­tud en­da kin­nis­tu osas, et mi­da üks või tei­ne mär­ge tä­hen­dab. Kir­ja­li­kud et­te­pa­ne­kud on val­da­valt ava­li­ke tee­de koh­ta. Ka he­lis­ta­ja­test on pal­jud taht­nud sel­gi­tust ava­li­ku ka­su­tu­se­ga tee­de tee­mal. Li­gi nä­dal on veel ae­ga ja kind­las­ti soo­vi­ta­me tut­vu­da uue üldp­la­nee­rin­gu es­kii­si­ga. Kui ei hu­vi­ta tu­le­vi­ku­suun­du­mu­sed ja ehi­tu­sa­lad, siis tee­de tee­ma puu­du­tab vä­ga pal­ju­sid, on elu­li­ne ja iga­päe­va­ne.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu koo­li esi­me­sed ta­lio­lüm­pia­män­gud
Järgmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu tõs­tis sün­ni­toe­tu­se 800 eu­ro­ni