Loksal vähendati ÜVK liitumistasu

348

Loksa volikogu muutis ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga (ÜVK) liitumise korda, eraisikute liitumistasu vähendatakse poole võrra, kui kinnistu omanik taotleb Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) ühinemistoetust ja ka saab. Abilinnapea Andres Kaskla rääkis, et Nõmme linnaosas, kuhu Euroopa Ühtekuuluvusfondi toel rajati uus ÜVK süsteem, on paljud eramajad kanalisatsiooniga liitumata. Hiljuti oli selle piirkonna majaomanikele infokoosolek. Kohale oli kutsutud KIKi esindaja, kes selgitas, kuidas saab taotleda toetust torude panekuks, et liituda ÜVK süsteemiga. „Kui krundiomanik saab KIKist toetust, on nüüd võimalik vähendada liitumistasu 50 protsenti nii, et liituda saab tasuta,“ sõnas abilinnapea.