Kuu­sa­lu val­la spor­di­rüh­ma­de te­ge­vus­toe­tus

116
Kuusalu spordikeskus.

Kuu­sa­lu val­las saa­vad tä­na­vu­sest val­laee­lar­vest te­ge­vus­toe­tust 9 spor­dik­lu­bi. Kok­ku ja­ga­tak­se klu­bi­de­le 60 000 eu­rot. Taot­lu­sed tu­li es­ma­kord­selt esi­ta­da elekt­roo­ni­li­selt menetlussüsteemi SPOKU kaudu ja esi­mest kor­da pa­lu­ti kõi­gilt lap­se­va­ne­ma­telt kin­ni­tust, et laps osa­leb ni­me­ta­tud tree­ning­rüh­mas. Jalg­pal­lik­lu­bi Kuu­sa­lu Ka­lev saab 11 643,44 eu­rot, spor­dik­lu­bi Kei­la Swimc­lub 10 474,56 eu­rot, Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi 9554,01 eu­rot, Ha­ra Sei­la­mi­se Selts 6544,03 eu­rot ja Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi 7727,59 eu­rot. Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­li­le an­tak­se 4220,94 eu­rot, Kuu­sa­lu Rah­vas­por­di­le 3431,90 eu­rot, ka­ra­tek­lu­bi IVL 3234,44 eu­rot ja Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi 3168,88 eu­rot.

Eelmine artikkelPree­miad Ani­ja ja Raa­si­ku val­las
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la tä­nu­kont­sert on lü­ka­tud eda­si