Kuu­sa­lu val­la kon­kur­siü­ri­tu­sed

208
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on kin­ni­ta­nud käe­so­le­va aas­ta kon­kur­siü­ri­tus­te kor­ral­da­jad ja toe­tus­sum­mad. Kor­ral­da­jad ja üri­tu­sed on sa­mad, mis oli eel­mi­sel ja üle-eel­mi­sel aas­tal. MTÜ Kol­ga­kü­la Selts saab val­lalt 2000 eu­rot nii Kuu­sa­lu val­la 82. aas­ta­päe­va kui ka jaa­nua­ris 2021 toi­mu­va tä­nu­peo kor­ral­da­mi­seks. MTÜd Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts toe­ta­tak­se 12 000 eu­ro­ga lau­rit­sa­pi­du­de, 850 eu­ro­ga Kuu­sa­lu val­la lau­lu­lap­se kon­kur­si ja 1500 eu­ro­ga Ees­ti Va­ba­rii­gi 102. aas­ta­päe­va kor­ral­da­mi­sel. Me­re­peo kor­ral­da­mist tel­li­tud üri­tus­te kon­kur­sil ei ol­nud. Val­la va­baü­hen­dus­te ümar­lauas teh­ti et­te­pa­nek li­sa­da me­re­pi­du 2021. aas­ta tel­li­ta­va­te üri­tus­te ni­me­kir­ja.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­lal on in­ter­ne­tis kul­tuu­ri­ka­len­der
Järgmine artikkelKuu­sa­lu kool saab uuel õp­peaas­tal koo­li­vor­mi