Kuu­sa­lu val­la lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed uju­mi­ses

51

KAD­RI IDA­VAIN

20. no­vemb­ril toi­mu­sid Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se uju­las Kuu­sa­lu val­la 2022. aas­ta lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed uju­mi­ses.

Osa­lesid 37 võist­le­jat, tra­dit­sioo­ni­lis­telt oli või­ma­lik va­li­da viie eri­ne­va võist­lu­sa­la va­hel. Va­nu­sek­las­si­de pa­ri­ma­teks va­li­ti ku­ni 13aas­tas­te seas Kir­ke Klem­mer ja Se­bas­tian Id­nurm, 14-25aas­tas­te seas Jo­han­na Lee Ee­rik­soo ja Ar­ti Hein­maa, 26-45aas­tas­te seas Pi­ret Vil­lum-Sa­lak ja Ola­vi Nirk ning 46-65aas­tas­te seas Ei­li Paap ja Ma­rek Mil­ler. Võist­lu­se kor­ral­da­sid Ind­rek Sei Uju­mis­kool ja Kuu­sa­lu spor­di­kes­kus.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu koo­li­ma­jas kõ­la­sid RAI­MOND VALG­RE lau­lud
Järgmine artikkelIda-Har­ju koo­li­de rii­giek­sa­mi­te tu­le­mu­sed ede­ta­be­li­tes