Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti kor­dus­kon­kurss

23
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti leid­mi­seks kor­dus­kon­kur­si, ku­na esi­me­ne kon­kurss nur­jus. Täh­ta­jaks esi­ta­ti 15 aval­dust. Ko­mis­jon koos­sei­sus val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, val­la­sek­re­tär Tiia-Liis Jür­gen­son, juh­tiv maas­pet­sia­list Alo Rei­dolv ja pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la kut­su­sid neist 4 vest­lu­se­le ja va­li­sid võit­ja, kuid ta sai tei­se pak­ku­mi­se ja loo­bus. Tei­ne edu­kas kan­di­daat ot­sus­tas jät­ka­ta oma se­ni­ses töö­ko­has. Kuu­sa­lu val­la se­ni­ne kesk­kon­nas­pet­sia­list Eli­na Ei­na­ru lah­kus ame­tist veeb­rua­ri al­gu­ses.

Eelmine artikkelRAUL VAL­GIS­TE: „Kuu­sa­lu Soo­ju­se vee­ma­jan­du­se hin­na­tõus sel­gub aas­ta lõ­pus.“
Järgmine artikkelKeh­ra Aian­di tä­na­va ehi­tus­tööd