Kuu­sa­lu val­la bee­bi­pi­du

51
Foto Ille Aaviksaar

Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas pee­ti las­te­kait­se­päe­val, 1. juu­nil Kuu­sa­lu val­la bee­bi­pi­du. Sin­na olid koos va­ne­ma­te­ga kut­su­tud 48 last, kes on sün­di­nud 2022. aas­ta maist ku­ni tä­na­vu märtsi lõ­pu­ni. Lap­sed said sün­di­mi­se tun­nis­tu­se ning nei­le kin­gi­ti He­li­na Til­ga ke­raa­mi­lis­te söö­gi­nõu­de komp­lekt, mil­lel on il­ve­se pilt. Esi­ne­sid Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li õpi­la­ne Ade­le Gah­ler ning õpe­ta­jad Tat­ja­na Jõe­leht, Va­le­ria Rju­mi­na ja Je­ka­te­ri­na Ki­vi­meis­ter. Es­ma­kord­selt oli las­te­le ava­tud män­gu­nurk ja fotonurk. Ko­ha­le oli tel­li­tud fo­tog­raaf.

Eelmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re las­teaia ke­vad­laat
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la ar­hi­tekt EE­VA AVIK