Kuusalu vald rahastaks tankla ristmiku ümberehitust?

1502

Alexela Oil on valmis panema Kuusallu kohalike elanike jaoks täiendava tankuri.

Kuusalu vallavolikogu liige Sulev Valdmaa on kevadest saadik uurinud, kas Kuusalu aleviku külje all viaduktil asuvasse Alexela tanklasse oleks võimalik rajada sissesõit ka kohalikele elanikele. Tankla on Tallinna-Narva maanteetrassi ääres, sinna saavad liikluskorralduse järgi sisse sõita vaid need masinad, kes tulevad Tallinna poolt. Kõik teised, ka Kuusalu alevikust otse trassile sõitvad autojuhid, rikuvad liikluseeskirja.

Sulev Valdmaa on suhelnud Kuusalu tankla omaniku Alexela Oili ning maanteeameti juhtidega. Alexela Oil on korduvalt vastanud, et firma on valmis paigaldama viadukti alla, kõrvalteelt tulevate masinate pealesõidutee äärde, lisatankuri, kui maanteeamet on sellega nõus.

Sulev Valdmaa algatusel saatis Kuusalu vallavalitsus juuni alguses maanteeameti Põhja regioonile kirja küsimusega, kas ja millistel tingimustel on võimalik lahendada Alexela tankla juurdepääsutee probleem.

Maanteeametist vastati, et see tankla on mõeldud ainult Tallinna-Narva suunalise liikluse teenindamiseks ning nõuetekohane juurdepääs on tagatud.

Sulev Valdmaa kohtus augustis maanteeameti töötajatega. Ta kommenteerib, et suhtumises on tunda positiivseid muutusi. Maanteeamet ootab Alexela ettepanekuid.

Sulev Valdmaa: „Kuusalus valitseb idiootlik olukord, bensiini saavad võtta kõik teised, mitte kohalikud elanikud. Kuusalu ja selle ümbruse inimesed rikuvad iga kord liikluseeskirja, kui sõidavad Tallinna-Narva maanteele välja, pööravad vastassuunavööndisse ning sealt üle parempoolse teesuuna tanklasse. Lahendus oleks panna tankla alla pealesõidu äärde lisatankur koos makseterminaliga.“

Sõnumitooja möödunud nädalal saadetud küsimustele, kui kaugele on jõudnud asjaajamised täiendava tankuri paigaldamiseks, vastas Alexela Oili turundusjuht Merlis Orion, et selles ei ole Alexela Oil praegu otsustaja rollis: „Oleme valmis pakkuma tankurit ja kõike muud selle juurde käivat ehk kogu tehnilist lahendust: tehnoloogilist projekti, makseterminali, torustikke, tankimisplatsi, selle valgustust ja ka haldust. Esmalt vajab projekt ristmiku ümberehitust, mis ei ole meie võimuses.“

Ta selgitas, et kõigepealt peab astuma oma sammu projektist huvitatud osapool ehk Kuusalu vald – leidma vajalikud finantsid, alustama ristmiku ümberehituseks oluliste planeeringute tellimisest.

„Väga oluline roll kooskõlastajana on ka maanteeametil, kes hindab ümberehituse ohutust liikluse kontekstis. Alles seejärel, kui ristmiku ümberehitus on nii finantsiliselt kui ka kooskõlastuslikult elluviimiseks valmis, tuleb projektis Alexela Oili osa. Ootame asjade edasist kulgu,“ kirjutab turundusjuht.

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi: „Kuusalu vallavalitsus on küsinud maanteeametilt, kuidas saaks liikluskorraldust muuta selliselt, et oleks võimalik kahesuunaline liiklus Alexela bensiinijaama taha jääval pealesõidul Peterburi maanteele, samuti võimalust maakasutuseks, et oleks võimalik rajada ligipääsutee rajatavale lisatankurile. Maanteeameti kirjalik seisukoht oli keelduv. Ühtegi teistlaadset seisukohta pole maanteeamet vallavalitsusele esitanud.
Loomulikult küsime Sulev Valdmaalt saadud info põhjal maantee­ametilt uuesti arvamust. Kui see on tõesti muutunud, on võimalus asuda tankla omanikuga läbi rääkima, millistel tingimustel oleks võimalik Kuusalu elanike tankimisprobleem lahendada.“

Eelmine artikkelTeelt eemaldati puu
Järgmine artikkelKäes on korstnapühkimise tipphooaeg