Kuusalu vald ja Loksa linn vahetavad liitumise teemal kirju

1483

Kuusalu volikogu esimees tahaks alustada Loksaga läbirääkimisi, Loksa kolleeg kutsuks ka Vihula valla. 

Loksa linnavolikogu esimees Rein Heina soovitab eelmisel nädalal Kuusalu volikogu esimehele Enn Kirsmanile saadetud ja Loksa Elus avaldatud avalikus kirjas – Kuusalu valla juhid võiksid haldusreformi teemal pidurit vajutada, hinge tagasi tõmmata ja valmistuda saabuvateks pühadeks.
Enn Kirsman saatis paar nädalat varem, novembri viimasel nädalal Loksa linnavolikogu esimehele koopia Kuusalu volikogu 29. oktoobri 2008 otsusest, millega nõustuti pidama Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemise algatamiseks läbirääkimisi, delegatsiooni juhiks volitati volikogu esimeest.
Ta avaldas kirjas kahetsust, et senine läbirääkimiste protsess on olnud nii aeglane. Samas väljendas lootust, et 2016. aasta alguses võiksid Kuusalu ja Loksa delegatsioonid kohtuda ning uurida, kui soodus pinnas on, et 2017. aasta alguseks, mil vabariigi valitsuse plaani järgi peaksid olema omavalitsuste vabatahtlikud liitumised jõudnud lõpule, võiksid olla lõpusirgel ka Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemisläbirääkimised.
Avalikus vastuses leiab Rein Heina, et seitsme aasta tagune otsus on juba ajalugu, selle langetas Kuusalu üle-eelmine vallavolikogu ning ei saa aluseks võtta ühinemiskõneluste alustamiseks ega jätkamiseks. Tolle aja volikogudest on tema sõnul alles üksikud volikoguliikmed – Kuusalu volikogus 6, Loksa volikogus 3 inimest.
„Kuidas hääletaksid nad täna ja milline oleks rõhuva enamuse volikoguliikmete arvamus? Mina seda ei tea. Võib-olla hääletaksid praegused volikoguliikmed hoopis Lahemaa valla asutamise algatamise poolt?“ kirjutas Rein Heina ja lisas, et ehk peaks kutsuma läbirääkimiste laua taha Kuusalu ja Vihula ning Loksa linna esindajad.
Ta arutleb ka, miks Kuusalu vallajuhtidele pakub haldusreform huvi – kahekordse ühinemistoetuse pärast, mis võib küündida kuni 800 000 euroni: „Sellega saaks katta Kiiu mõisa küsitava väärtusega rekonstrueerimise kulud. Näib, et ka kartus võimaliku Lahemaa valla tekkimise pärast, mis võib seni ennast imetleva Kuusalu valla küljest kolmandiku ära „hammustada“ või hoopis „alla neelata“.“

KIRSMAN: 2008. aasta otsused kehtivad
Kuusalu vallavolikogu esimees Enn Kirsman ütles Sõnumitoojale, et on jätkuvalt seda meelt – nii Kuusalu kui Loksa volikogu otsused 2008. aastast on kehtivad ning pole juriidilist ega sisulist takistust neid täitma asuda: „Kui jääme ootama seadust, mis võetakse vastu ilmselt 2016 suvel, ning vabatahtlik liitumine peab olema otsustatud 2017 alguseks, läheb hirmsaks rapsimiseks. Kui alustaksime arusaamade ühtlustamist, ühiste huvide ja tugevuste otsimist, poole aasta pärast korrigeeriksime oma tegemisi vastavalt seadusele, oleksime ajaliselt poole aastaga võidus. Kuid nagu öeldakse – et tantsida tangot, on tarvis kahte partnerit, aga kui üks partneritest tantsida ei taha, võib teise toimetamine tantsuplatsil üpriski koomilisena mõjuda.“
Ta kinnitas, et mitte preemiasumma pole Kuusalu vallajuhte ajendanud, vaid ärevaks muudab asjaolu, et Loksa linnavõim on selle asemel, et alustada sisuliselt läbirääkimistega, algatanud meediakampaania Lahemaa valla loomiseks, samas pole Kuusalu ega Vihula vallavolikogule ettepanekut tehtud.
„Kui nad oma ideesse väga kinni takerduvad, võime 2017. aasta alguseks olla olukorras, kus Kuusalu on näidanud üles valmidust vabatahtlikult liituda, aga meie valmisolek pole realiseerunud, kui Loksa pole valmis alternatiivseid võimalusi üldse arutamagi, nagu näiteks: Kuusalu ja Loksa ühendvald; Kuusalu, Loksa ja Vihula ühendvald; ehk ka Kuusalu, Loksa ja Jõelähtme ühendvald. Samas on fakt, et Loksa ei täida elanike arvu kriteeriumit ning läheb sundliitmisele. Aga sundliitmine toimuks, ehkki täpselt veel ei tea, kuidas, ilma riikliku rahalise toeta,“ arutles Kuusalu volikogu esimees.
„Seega, kas liitume vabatahtlikult ja saame seejuures riigilt pisikest rahalist tuge või meid liidetakse rahalise toeta. Kui meie ei püüakski vabatahtliku liitumiseni jõuda, oleks see vastutustundetu Kuusalu valla elanike ja vallaeelarve suhtes.“

NAAN: Vihula vald ei torma
Vihula vallavanem Annes Naan teatas, et vallavolikogus on haldusreform olnud jutuks ning leiti, et oodatakse riigikogu seisukohta, mis tuleb siis, kui seaduseelnõu jõuab parlamenti.
Annes Naan: „Vihula valla jaoks tähendab igasugune ühinemine finantsiliselt kaotust, meie valla finantsseisud on praegu head, võrreldes naabritega. Vihula volikogule on läbirääkimisteks ettepanekud tulnud Haljala ja Kadrina vallalt, Kundalt. Volikogu otsustas, et vallavanem ja volikogu esimees võivad naaberomavalitsustega haldusreformi küsimustes konsulteerida. Oleme konsulteerinud kõiki variante.“
Võimaliku Lahemaa valla kohta sõnas Vihula vallavanem, et iseenesest võib see olla huvitav vald – hõlmaks kogu Lahemaad. Aga Vihula vallale ei ole ükski ühinemine kasulik. Ka kohtumisel Loksa linnapeaga selgitasid Vihula esindajad, et Vihula vald ei kiirusta.
„Tark ei torma, me ei tea, mis saab omavalitsuste rahastusmudelist. Ootame selle kohta selgust, siis mõtleme edasi,“ lausus Annes Naan.

Kuusalu arengukomisjon: tuleb moodustada delegatsioon
Selle nädala esmaspäeva õhtul arutas haldusreformi teemat Kuusalu vallavolikogu arengukomisjon. Riigikogu liige Artur Talvik rääkis komisjoni koosolekul, et Loksa linnapea on talle tutvustanud Lahemaa valla ideed. „Siseministeeriumi ametnikud tutvustasid maaelukomisjonile reformikava. Siseministeeriumi plaani kohaselt nähakse Kuusalut ja Loksat ühinemispiirkonnana, Kuusalu kui toimiva valla lõhkumist ei kavandata,“ kõneles riigikogu liige.
Arengukomisjon otsustas, et Kuusalu vallavolikogu 2008. aasta otsust Loksaga ühinemisläbirääkimiste alustamiseks tuleks täiendada – moodustada Kuusalu vallavolikogu delegatsioon läbirääkimiste sisuliseks algatamiseks.
Enn Kirsman sõnas, et aktsepteerib arengukomisjoni otsust: „Kavatsen delegatsiooni juhina teha ettepaneku, et sinna võiksid kuuluda volikogu aseesimees Urmo Ristisaar, vallavalitsuse liige Andres Paomees ja opositsiooni esindajana Andres Kaarmann.“

Eelmine artikkelKuusalu ujumiskilomeetrite võistluse võitsid Valgisted
Järgmine artikkelANNELI VERPSON, ENE LEHTME, KRISTI PRAGI tegid Raasikul kleidinäituse