Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se ruu­mid re­mon­dib Tai­mar Tee­nu­sed

148
Kuusalu tervisekeskus.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas han­ke tu­le­mu­sel Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se ruu­mi­de re­mon­ti­jaks OÜ Tai­mar Tee­nu­sed, kes soo­vib töö­de eest koos käi­be­mak­su­ga 30 643 eu­rot. Val­la­va­lit­sus pa­lus pak­ku­mu­sed esi­ta­da nel­jal ehi­tu­set­te­võt­tel, pak­ku­mu­se te­gid neist kolm. Kal­lim pak­ku­mi­ne oli sood­sa­mast li­gi kaks kor­da suu­rem. Se­ni ea­ka­te ko­du ka­su­tu­ses ol­nud ruu­mid re­mon­di­tak­se nii, et neis saab ha­ka­ta pat­sien­te vas­tu võt­ma. Kui re­mont teh­tud, on ka­vas suu­na­ta pa­la­vi­kuga ­hai­ged vas­tu­võ­tu­le ma­ja ta­gant kõr­va­luk­sest neis­se ruu­mi­des­se, et ei puu­tuks kok­ku ter­vi­se­kes­ku­se teis­te pat­sien­ti­de­ga. Re­mon­di­tak­se ka toht­ri­te kä­su­tu­ses ole­vaid se­ni­seid ruu­me.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­da ha­ka­tak­se ot­si­ma kol­man­dat pe­rears­ti
Järgmine artikkelKoroo­na­vii­ru­se kand­jaid on li­san­dunud ka Ida-Har­jusse