Kuusalu Soojus tõstab vee- ja kanalisatsiooni hinda

1849

Veeteenuse hind suureneb 1. aprillist 10 ja kanalisatsiooniteenusel 11 protsenti.

Kuusalu vallavalitsus kinnitas eelmisel neljapäeval vee-ettevõtja OÜ Kuusalu Soojus müüdava joogivee hinnaks 1,81 eurot kuupmeetri eest koos käibemaksuga. Kuusalu Soojus müüb vett Kuusalu, Kolga ja Kiiu alevikus ning Kuusalu, Salmistu, Pärispea, Uuri, Kaberla, Valkla, Leesi, Vihasoo ja Viinistu külas. Uus hind hakkab kehtima 1. aprillist. Senine hind on 1.64 eurot kuupmeeter.
Kanalisatsiooniteenuse uueks hinnaks on kinnitatud alates 1. aprillist 2,18 eurot kuupmeetri eest koos käibemaksuga. Kanalisatsiooniteenust osutab ettevõte Kuusalu, Kolga ja Kiiu alevikus ning Kuusalu, Kupu, Uuri, Valkla ja Vihasoo külas. Praegune hind on 1.96 eurot kuupmeeter.
Joogiveevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise abonenttasu  suurused  jäävad  samaks.
Kuusalu Soojuse juhatuse esimees Kalle Küngas selgitab, et hinnatõus on põhjustatud investeeringuvajadusest, sest müüdava joogivee kvaliteet tuleb viia vastavusse terviseameti nõuetele. Kokku on vaja selleks 92 000 eurot: Kuusalu külas 10 000, Pärispeal 12 000, Viinistul 30 000, Salmistul 5 000 ja Uuri külas 35 000 eurot. Kuna vallaeelarvest ei ole võimalik sellist summat Kuusalu Soojusele leida, arutasid volikogu eelarvekomisjon ja vallavalitsus tekkinud olukorda ning lahendus on hinnatõus.
Kalle Küngas: „Kuusalu, Pärispea ja Uuri joogivesi liigitati seni sotsiaalministri määrusele mittevastavaks, aga tervisele ohutuks. Sellegipoolest on alates 1. jaanuarist 2014 sellise vee müük keelatud. Terviseamet kontrollis joogivee kvaliteeti möödunud aastal ning algatas järelevalvemenetluse seoses joogivee kvaliteedi nõuetele mittevastavusega Kuusalu, Pärispea ja Uuri külas. Saatsin Kuusalu Soojuse nimel selgituse, et ettevõtte 2014. aasta eelarve on juba kinnitatud, vajaminevaid summasid on jooksva aasta sees raske leida ning lubasin, et parandame joogivee kvaliteeti hiljemalt 31. oktoobriks 2015. aastal.“
Ta lisab, et Kuusalu Soojus sai möödunud nädala esmaspäeval terviseametilt teate, et Kuusalu, Uuri ja Pärispea küla joogiveest võetakse veebruari lõpus proovid, kui need ei vasta nõuetele, kohaldatakse ettevõttele sunniraha 200 eurot iga mittevastavuse kohta.
Praegune hinnatõus võimaldab tema sõnul lahendada vaid kõige valusamad probleemid, aga mitte kõiki ja kohe: „Jälgime KIKi taotlusvoorude tingimusi ja sellest tulenevaid võimalusi, samuti ootame valla investeeringuid käsitleva lisaeelarve võimalusi.“
Kuusalu küla ühisveevärgi joogivee kohta sõnab ta, et see sisaldab lubatust rohkem ammooniumi. Kui norm näeb ette kuni 0,5 mg/l, siis analüüside tulemused on 2,0-3,0 mg/l vahel. Kuusalu küla veetöötlusjaama tuleb paigaldada täiendav seade ammooniumi eraldamiseks.
Uuri küla joogivees on ammooniumisisaldus kord normis, kord veidi üle. Tulemused on vahemikus 0,45-0,55 mg/l, norm samuti 0,5 mg/l. Rauasisaldus on 0,35-0,45 mg/l, norm on kuni 0,2 mg/l. Uuri külas olid veeseadmed väga halvas seisus. Kalle Küngase sõnul on pumpla renoveeritud, kuid vee töötlemiseks seadmed puuduvad.
Pärispea puurkaevu toorvee koostis on väga halb. Pumplas on rauaeraldamise- ja teised veetöötlemise seadmed, kuid mangaani on endiselt vees üle normi, ehkki selle sisaldus on vees vähenenud. Puurkaev-pumplas on veetöötluse seadmeid vaja täiendada.
Viinistu küla veevärgi kohta räägib Kalle Küngas, et vesi on üldjuhul normis. Lahendamist vajav probleem on veetöötluse tootlikkus ehk läbilaskevõime. Suvel ei jätkunud reede õhtul ja nädalavahetusel külas vett. Surve kõikumine ajas liikvele torustikus olnud sette ja selle tulemusena jõudis tarbijatele tihti kasutuseks kõlbmatu vesi. Projekteerimisel ja ehitamisel oli tarbimise kasvu ette nähtud ja kolmanda veefiltri paigalduseks on isegi ühenduse kohad olemas. Enne suve peab tootlikkuse suuremaks saama.
Kanalisatsiooniteenuse hinna kohta lausub Kalle Küngas, et siiani on olnud see Ida-Harju piirkonna madalaim ja jääb madalaimaks ka pärast hinnatõusu. Lisaraha kulub kanalisatsioonipumplate kaasajastamiseks.
Joogivee uus hind jääb lähipiirkondade hinnavõrdluses keskele – Kehras, Lool, Harkus ja Loksal on hind odavam, ent Vihula, Raasiku ja Rae vallas kallim.
Kuusalu Soojuse juht lisab, et ettevõtte kodulehel on hinnatõusu info avaldatud otsuse tegemise päeval, kirjalikud teated on kõikidele klientidele saadetud e-maili või lihtkirja teel.
Kuusalu Soojusel on joogivee müügi osas kokku 550 klienti – alevikes korteriühistud ja kinnistute omanikud ning külades valdavalt kinnistute omanikud.