Kuusalu Soojus jõudis tehasega elektrivaidluses kompromissini

1404
Kuusalu tehase alajaam, mis varustas kuni tänavu aprilli lõpuni elektrienergiaga Kuusalu Soojust. Nüüd on vallale kuuluval kommunaalettevõttel Elektrileviga eraldi ühendus.

Alates maikuust on Kuusalu Soojuse pumbamajal, katlamajal ja kontoril eraldi liitumine elektrienergia tarbimiseks, enam ei sõltuta tehasest.

OÜ Kuusalu Soojus asub endises Kuusalu tehase katlamajas, mille elektrivarustus tuli tehase territooriumil asuvast alajaamast. Kuni tänavu aprilli lõpuni sai ettevõte elektrit tehaselt.
Kuusalu Soojuse juht Kalle Küngas tõdeb, et otseliitumine Eesti Energiaga oleks tulnud ära teha juba aastatel 2009 või 2010, siis oleks palju segadust ja vaidlusi ära jäänud, ka kohtusse pöördumine elektrienergia eest tasumise asjus.
„Tookord küsis Eesti Energia liitumise eest umbes pool miljonit krooni. Saan aru, et tol ajal oli keeruline sellist summat leida, oli masu-aeg. Nüüd tasusime liitumise eest isegi suurema summa, ligi 35 000 eurot. Võtsime selleks pangalaenu. Alustasime liitumise ettevalmistamisega 2015 suvel, projekteerimistele-kooskõlastustele kulus aega. Kõige enne eraldasime aleviku joogiveepumpla, siis reovee peapumpla, lõpuks katlamaja koos kontoriga,“ kõneleb Kalle Küngas.
„Mul on hea meel, et jõudsime tehase omanikuga, firmaga Kart Perfomance Trailers kompromissile. Kohtuistungi aeg oli kindlaks määratud, palusime, et püüame kohtuväliselt kokku leppida,“ sõnab ta.
Ka Kart Perfomance Trailers omanik ja juht Hendrik Saar nendib, et kompromisslepinguga sai lõpuks rahu majja, vaidlus hakkas ära väsitama: „Nõukogude ajal oli tehas aleviku kütja ja joogiveega varustaja. Kui tehas erastati, läks katlamaja vallale ja ka joogiveega hakkas Kuusalu alevikku varustama valla ettevõte. Elektrit andis tehas. Jään seisukohale, et oleme teinud alevikurahvale sunnitud heateo, taganud vee- ja soojavarustuse. Aga olgu nii, Kuusalu Soojus maksis elektritarbimise eest meile 12 000 eurot ja edaspidi arveldab otse Elektrileviga.“

Kui suur oli võlg?
Kummalgi firmal on oma nägemus, kui palju oleks Kuusalu Soojus pidanud tasuma tarbitud elektrienergia eest.
Kalle Küngas lausub, et Kuusalu Soojus ei maksnud lõpuks seda hinda, mida Elektrilevi oleks küsinud, aga ka mitte seda, mida soovis Kuusalu tehas. Kompromisslepinguga määratud 12 000 eurot jääb tema sõnul sinna vahele.
Ta kommenteerib, et tehas küsis põhjendamatult suurt hinda: „Kui ettevõte teeb oma tegevuses kulutusi elektrisüsteemile, siis ei ole õigus neid kulutusi täies mahus teistele edasi kanda.“
Hendrik Saar on teist meelt: „Kaasasime hinnakujunduse väljatöötamiseks Eesti Energia juhtiva eksperdi, tema aitas koostada kalkulatsiooni. Kuusalu Soojus oli omad prognoosid teinud börsihinna järgi, meie kanda oleksid jäänud kõik muud kulud. Aga näiteks ka nafta börsihind ei ole veel see, mille eest tasute, et bensiin oleks autos paagis.“
Kogu segadus algas, kui seoses masuga läks tehas pankrotti, võlgu oldi ka Eesti Energiale. Veebruaris 2009 teatas Eesti Energia, et lülitab elektrivarustuse välja. Tol ajal Kuusalu Soojust juhtinud Raul Valgiste kinnitas siis, et ettevõte on tehasele elektri eest tasunud. Tehas,   sel   ajal   nimega   ABF   Baltic  AS,  maksis  Eesti  Energiale võla,   tehase   juhataja   Jüri   Tümanok  kinnitas,  et  alevik  ei  tohiks külmaks ega joogiveeta jääda.
Sõnumitooja kajastas toimunut 17. veebruaril 2009 ilmunud loos „Kuusalu aleviku kütmine ja veega varustamine sõltub tehase elektrist“. Raul Valgiste märkis leheloos, et esialgu on probleem lahendatud, aga hirm on, mis saab edasi.
Uus probleem tekkis märtsis 2015, kui Kuusalu tehas esitas Kuusalu Soojusele elektritarbimise eest 32 000 euro suuruse arve. Kuusalu Soojus vaidlustas summa kohtus.
Hendrik Saar kirjeldab, kuidas tehas on kokku kulutanud elektritarbimise üle tehtud uuringutele ja advokaatidele suured summad, koos küsitud 32 000 euroga uluvad kulutused tema hinnangul kuni 100 000 euroni.
„Elektriküsimusega tegelesime mitu aastat. 2013. aasta detsembris palusime Eesti Energial kogu me elektrivarustuse välja lülitada, sest saime sealt suurte summadega arveid, väitsime, et meie oma tootmiseks ja ka me rentnikud nii palju ei kuluta. Käivitasime Kuusalu Soojuse varustamiseks eraldi generaatori, sest alevikku ei saanud sooja ja veeta jätta. 27 päeva tootis elektrit meie generaator, kütuse ostsime Kuusalu tanklast. Generaatori tabloo fikseeris Kuusalu Soojuse elektritarbimise – 29 kilovatt-tundi. Kuid kohus mõõdikutest tehtud fotosid tõenditena ei tunnistanud. Viiel korral tegime ka ootamatuid energiaauditeid. Meie edasi ei võitle, riidu ei soovi. Oleme kompromissiga leppinud,“ kinnitas Kart Perfomance Trailers juht Sõnumitoojale.

Eelmine artikkelKehra kooliõuekonkursile laekus 7 tööd
Järgmine artikkelKuusalus olid tennisehooaja avavõistlused