Kuusalu noored ratturid võistlesid velokrossis

16
Cyclo-kross Elvas, 3. koht Markus Aleksander Saar

KAI­DO LAAS

Lau­päe­val, 7.ok­toob­ril sõi­de­ti El­vas cyc­lo-cros­si ehk ve­lo­kros­si 4. etapp, kus tu­ge­va tuu­le, vih­ma ja po­ri­ga või­del­des said Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noo­red sõit­jad Mar­kus Alek­san­der Saar ja Her­len Ka­jo M/N 16 klas­sis 50 osa­le­ja seas vas­ta­valt 3. ja 4. ko­ha, Sten Erik Soi­ver lõ­pe­tas sõi­du 23. ko­ha­ga. Mees­te eliit- ja juu­nio­ri­dek­las­si ühi­ses sõi­dus saa­vu­tas Evar Saul 4. ko­ha, saa­des eliitk­las­si 2. ko­ha. And­reas Vil­bas­te sai juu­nio­ri­dest 9. ko­ha. M/N 14 klas­si 40 osa­le­ja­ga ühi­se sõi­du lõ­pe­tas Georg Sa­lu­puu 13. ko­ha­ga.

Pühapäeval, 15. ok­toob­ril pee­ti Kää­ri­kul Ote­pää CX kross. Al­gu­ses oli 1-mi­nu­ti­li­se in­ter­val­li­ga 2,2 ki­lo­meet­ri pik­ku­se rin­gi eral­di­start. Sel­le või­tis 52 star­ti­nu seas Evar Saul. See­jä­rel ja­ga­ti võist­le­jad kol­me star­dig­rup­pi. Elii­di 22 osa­le­ja­ga vä­ga mu­da­se sõi­du lõ­pe­tas Evar Saul tei­se­na. Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noo­re­mad võist­le­jad Kää­ri­kul ei osa­le­nud ning tree­ni­sid ko­dus vih­ma­ga eel­seis­val nä­da­la­va­he­tu­sel Nar­vas toi­mu­va­teks Ees­ti meist­ri­võist­lus­teks.

Eelmine artikkelKrooningi tankla juurdepääsu­teede ehitus Kuusalu aleviku alguses
Järgmine artikkelAruküla D-klassi käsipallipoisid on Eesti karikavõitjad