Kuu­sa­lu ela­ni­ku­le LAUR SIT­SI­LE Va­ba­du­se Tam­me­pär­ja au­märk

272

Jus­tiits­mi­nis­ter Rai­vo Aeg au­ta­sus­tas 31. au­gus­til Kuu­sa­lu ela­nik­ku, Mur­tud Ruk­ki­lil­le Ühin­gu üht asu­ta­jat ja ju­ha­tu­se lii­get Laur Sit­si Va­ba­du­se Tam­me­pär­ja au­mär­gi­ga – 31. au­gus­til 26 aas­tat ta­ga­si lah­kus Ees­tist vii­ma­ne Ve­ne sõ­dur. Au­mär­gi­ga tun­nus­ta­tak­se ini­me­si, kel on tee­neid Ees­ti rii­gi ja rah­va lä­hia­ja­loo mä­les­tu­se hoid­mi­sel ja eda­si and­mi­sel, Ees­ti va­ba­dus­võit­lu­ses ja vas­tu­pa­nu­lii­ku­mi­ses osa­le­mi­sel või jääd­vus­ta­mi­sel. See­kord said au­mär­gi 29 ini­mest. Va­ba­du­se Tam­me­pär­ja au­mär­gi on va­rem saa­nud Mur­tud Ruk­ki­lil­le Ühin­gu asu­ta­ja ja juht En­no Ui­bo Kuu­sa­lust, Hel­le­ma ta­lu pe­re­nai­ne An­ne Een­pa­lu Aru­kü­last ja Mur­tud Ruk­ki­lil­le Ühin­gu ak­tiiv­ne lii­ge, Raa­si­ku ela­nik Ma­re Tam­me­rand, kel­lel on Kuu­sa­lu val­las Vir­ve kü­las kuu­ri­muu­seum.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­sus Rap­la­maal
Järgmine artikkelKeh­ra par­gi­pin­ke ei lõh­ku­nud van­daa­lid