Kuusalu, Anija ja Raasiku vald on võimekuselt samal tasemel

1632

Geomedia arvutuste järgi on Eesti omavalitsustest võimekuselt Kuusalu 27., Anija 34., Raasiku 37. ja Loksa 133. kohal.

Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia analüüsis siseministeeriumi tellimusel viiendat korda omavalitsuste võimekust ehk potentsiaali midagi ära teha ja pani need selle järgi pingeritta 2009-2012 andmete alusel. Eestis on praegu 226 omavalitsust.

Võimekust on arvutatud üldkokkuvõttes ja ka eri komponentide kaupa. Komponendid on rahvastik ja maa, kohalik majandus, elanikkonna heaolu, kohaliku omavalitsuse (KOV) organisatsioon, finantsolukord, teenused.

Rahvastiku ja maa osas on võimekust arvutamisel vaadatud elanike ja ülalpeetavate arvu, rahvastiku taastoomispotentsiaali, maa maksustamishinda.

Kohaliku majanduse seisu hindamise aluseks on võetud maaüksuste arv, töökohtade arv ja väärtus, majanduse mitmekesisus. Elanikkonna heaolu näitajad on keskmised tulud elaniku kohta, töötute arv ja toimetulekutoetuste maht.

KOV organisatsiooni taset on hinnatud kohalikel valimistel osalemise aktiivsuse, ameti- ja hallatavate asutuste koosseisu, munitsipaalosalusega ühingute arvu järgi. Finantsolukorra selgitamisel on arvestatud KOV põhitegevuse tulu mahtu ja põhivara elaniku kohta ning võlakoormust, omafinantseerimise võimekust.

Teenuste hindamisel on vaadeldud hariduskulusid, sotsiaal- ja tervishoiuteenuste mitmekesisust, sotsiaalse kaitse kulusid elanike kohta, vaba aja teenuseid pakkuvate asutuste olemasolu, vaba aja kulusid elaniku kohta ning majanduse ja keskkonnakaitse asutuste olemasolu ja kulu. Põhjalikuma selgituse ja arvutuskäigud leiab siseministeeriumi kodulehelt.

Võrreldes eelmisel aastal avaldatud pingereaga on Kuusalu ja Anija vald langenud koha võrra tahapoole, Raasiku positsioon jäänud peaaegu samaks ja Loksa linn langenud 50 koha võrra allapoole.

Kuusalu vald
Võimekuselt on Kuusalu vald 27. kohal 65,8 punktiga, perioodil 2008-2011 oli 26 kohal 66,3 punktiga, enne masu 2005-2008 oli 18. kohal 69,9 punktiga.

Komponentide arvestus 2012. aastal: rahvas ja maa 47. koht (68,3 punkti), majandus 33. koht (71,7 punkti), heaolu 37. koht (74,1 punkti), KOV organisatsioon 11. koht (83,2 punkti), finants­olukord 171. koht (39 punkti), teenused 64. koht (66,8 punkti).

Anija vald
Anija vald on 34. kohal 63,7 punktiga, 2008-2011 oli 35. kohal 63,1 punktiga ja varem 29. kohal 65,1 punktiga.

Rahvas ja maa 35. koht (72 punkti), majandus 80. koht (57,1 punkti), heaolu 29. koht (77,2 punkti), KOV organisatsioon 39. koht (70,7 punkti), finants­olukord 114. koht (49,4 punkti), teenused 15. koht (76,4 punkti).

Raasiku vald
Raasiku vald 36. kohal 62,7 punktiga, 2008-2011 oli 33. kohal 63,7 punktiga ning masu eel 39. kohal 62,3 punktiga.

Rahvas ja maa 42. koht (70,2 punkti), majandus 32. koht (72,3 punkti), heaolu 12. koht (88,9 punkti), KOV organisatsioon 79. koht (59,3 punkti), finantsolukord 120. koht (47,5 punkti), teenused 188. koht (43,1).

Loksa linn
Loksa linn 133. kohal 48,3 punktiga, 2008-2011 oli 183. kohal 55 punktiga ning enne seda 50. kohal 61 punktiga.

Rahvas ja maa 120. koht (48,1 punkti), majandus 194. koht (30,2 punkti), heaolu 206. koht (20,1 punkti), KOV organisatsioon 36. koht (73,1 punkti), finantsolukord 221. koht (23,8 punkti), teenused 133. koht (53,5 punkti).

Raasiku vald heaolu TOP-10s
Alla 5000 elanikuga omavalitsuste võimekuse TOPis on Raasiku vald 8. kohal.

Raasiku vald on eraldi välja toodud ka elanikkonna heaolu TOP-10s – 9. kohal 90,5 punktiga, aastatel 2005-2008 oli selles pingereas Anija vald 8. kohal 89,6 punktiga.

Suurima kasvuga omavalitsuste TOP-10 pingereas, kui võrrelda võimekust 2005-2008 ja 2009-2012, on 2. kohal Aegviidu vald – tõusnud 62 koha võrra, oli 137., nüüd 62.

Suurima langusega omavalitsuste pingereas on 2. kohal Loksa linn – langenud 83 koha võrra, perioodil 2005-2008 oli 50., nüüd 133.

Kui tõsiselt sellesse suhtuda?
Omavalitsusjuhtide seisukohad Geomedia koostatud pingeridade kohta on erinevad.

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi on seda meelt, et tegu on uuringuga, mille tulemusi ei saa võtta tõsiselt: „Kuusalu vald on Geomedia hinnangul finantsolukorra poolest 171. kohal, aasta tagasi olime 188. Kui maamaksuvaidluses riigiga apelleerisime riigilt saamata jäänud maamaksu vajalikkust põhjendades Geomedia uuringule, siis leidis kohus, tuginedes vastustaja ehk rahandusministeeriumi ütlustele, et seda ei saa võtta argumendina.“

Anija vallavanem Tiit Tammaru: „Igal hinnangul on head ja vead. Tuleks vaadata, mis on selle tähtsus riigile ja mis on inimestele. Positsioon pingereas sõltub geograafilisest asukohast – kaugus Tallinnast. Majanduse kehv näitaja on tingitud sellest, et Kehra on monofunktsionaalne asum, töökohtade ja ettevõtete arengut pole olnud. Finantsolukord on tagasihoidlik, sest oleme võtnud suured laenud, teinud korda veevärgi ja kanalisatsiooni, loonud korraliku õpikeskkonna Kehra ja Alavere koolis. Hea näitaja teenuste kohta tuleb sellest, et meil on sotsiaalkeskus hästi arenenud. Toetuste osakaal on suur, kes hätta satub, püüame aidata.“

Raasiku vallavanem Aare Ets: „Kes pole pingerea esiotsas, mõtlevad ilmselt, et igasuguseid trikoovoore on tehtud. Raasiku valla puhul jääb silma vastuolu, et heaolult oleme 9. kohal, teenuste osas üsna tagapool. Kuigi omavalitsused töötavadki elanike heaolu nimel ning teenused peaksid olema heaolu mõõtmisel oluline osa.“

Loksa linnapea Värner Lootsmann: „See on mõttetu uuring, asendustegevus.“

Eelmine artikkelRaasikul tungiti mehele kallale
Järgmine artikkelMARGUS LILLE Kiltsimäe talu Mallaveres sai aasta parima mahetootja tiitli