Olla valija või valitatav?

991

garina
GARINA TOOMINGAS, Raasiku volikogu liige

Huvitav on vaadata valimiste virrvarri kõrvalt, ise enam mitte kandideerides. Nagu kuldnokad sätivad end rännakule, nii sädistavad uued kandideerijad ja senised volikoguliikmed uue hooaja algul: kogunemised, koos­olekud, istumised. Toimus suur agiteerimistöö – otsiti, räägiti, veendi, lubati, halvustati.

Olen volikogu liige aastast 2002 ja olnud volikogus kolm koosseisu. Siinkohal pöördun oma valijate poole suure kummarduse ja tänuga, et kõik need aastad usaldasite ja toetasite mind. Selle ajaga on meie vallas nii väliselt kui sisemiselt palju muutunud, aga inimeste suhtumine on jäänud samaks. Probleemid leitakse alati üles just enne valimisi, samas  hea nõu ja ettepanekutega ollakse endiselt kitsid. Tahan muuta inimeste suhtumist valimistesse, kandideerimisse, kandidaatidesse ja valimislubadustesse positiivsemaks ning ärgitada kõiki valimistel osalema.

Nimekirjad on avalikustatud ja kuuluvused määratletud – kes on erakonna nimekirjas, kes valimisliidus, 65 kandidaati 15 kohale. Eesmärgid on kõigil peaaegu samad, ainult mõnede suurte erinevustega. See on märk sellest, et tahetakse saada rohkem kohti oma erakonnale või valimisliidule. Mitte selleks, et parandada valla olukorda, vaid et erineda teistest kandideerijatest.

Vallakodanikuna ootan kandideerijatelt pigem uusi mõtteid, kuidas hoida valla praeguseid elanikke ja mida pakkuda uutele tulijatele. Kuidas kaasata kohalikke ettevõtjaid ja ärimehi koostööle koduvallaga ja kuidas nende ideid ja mõtteid valla heaks pöörata. Kuidas suunata rahva huvi oma elukeskkonna parendamisele, kogukonnatunde kasvatamisele, ühteliitmisele.

Oma kogemustest tean, et millegi muutmine ei käi nii, et lööd volikogus rusikaga vastu lauda ja kõik muutub. Vallavalitsus on toimiv üksus ja koosneb inimestest, kes teevad igapäevast tööd koostöös volikoguga ja eelkõige seadustest lähtudes. Pean silmas investeeringute suunamist eri valdkondadesse kui arengustrateegiat.

Lubadustest rääkides näen, et erakonnad ja valimisliidud oma eesmärkides lubavad neid asju, mida peab KOV niikuinii tegema – lasteaiakohad, teed, tänavavalgustus. Tundub, et selliste valimislubaduste andmine on pigem volikoguliikme staatuse võitmiseks, kuid kui saadakse volikokku, siis otsused langetatakse üksikisikuna, mitte aga valimisliidu või erakonna liikmena. Siiski peavad need 15 inimest, kes lõpuks volikogu laua taga kokku istuvad, vedama ühist vankrit meie valla arengu ja inimeste heaolu nimel.

Seega, inimesed, osalege tulevastel debattidel, uurige ja küsige kandidaatidelt kõike, mis teid huvitab. Tehke oma valik, sest sellest sõltub meie kõigi ühine tulevik.