Kuu­sa­lu val­las saa­vad ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 14 pe­ret

541
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­las esi­ta­ti ha­ja­asus­tu­se prog­ram­mi tä­na­vus­se toe­tus­voo­ru 40 taot­lust, vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de loo­mi­seks või juur­de­pää­su­tee­de ra­ja­mi­seks kü­si­ti abi­ra­ha kok­ku li­gi 200 000 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la tä­na­vus­se ee­lar­ves­se oli ka­van­da­tud 20 000 oma­va­li­tsu­selt ning sa­ma suur sum­ma loo­de­ti saa­da rii­gilt. Ent rii­gilt an­ti vä­hem – Kuu­sa­lu val­la­le 17 594 eu­rot.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list Eli­na Ei­na­ru kom­men­tee­rib, et val­la­va­lit­sus ot­sus­tas mit­te vä­hen­da­da toe­tus­te­le ka­van­da­tud mah­tu, mis on 40 000 eu­rot, val­laee­lar­vest li­sa­tak­se rii­gilt vä­hem saa­dud 2406 eu­rot.

Ko­mis­jon, ku­s olid val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, kesk­kon­nas­pet­sia­list Eli­na Ei­na­ru, las­te­kait­ses­pet­sia­list Hel­le Soots, ehi­tuss­pet­sia­list Lju­bov Beg­lo­va, pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir, OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus juht Kal­le Kün­gas, koos­tas hin­de­punk­ti­de alu­sel pin­ge­rea.

Toe­tu­se saa­ja­test 13 pe­ret saa­vad abi­ra­ha kü­si­tud ma­hus, ühe­le pe­re­le an­tak­se li­saks vei­di üle 650 eu­ro ka­na­li­sat­sioo­ni jaoks, omao­sa­lus ku­ju­neb olu­li­selt suu­re­maks. Eli­na Ei­na­ru sõ­nul pee­ti lä­bi­rää­ki­mi­si pin­ge­rea järg­mis­te pe­re­de­ga, kaks loo­bu­sid osa­li­sest toe­tu­sest.

„Ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mis on ee­lis las­te­ga või puue­te­ga ini­mes­te­ga pe­re­del, ka ka­su­saa­ja­te arv an­nab suu­re­mad hin­de­punk­tid. Taot­lu­si on pal­ju, loo­da­me, et ha­jaa­sus­tu­se prog­ramm jät­kub ka edas­pi­di,“ lau­sus kesk­kon­nas­pet­sia­list.

Hei­no Sei­no­ja saab Rum­mu kü­la Sei­no­ja ta­lu puur­kae­vu ja vee­to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks 3637,33 eu­rot, omao­sa­lus on 1818,67 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 5456 eu­rot.

Puur­kae­vu ja vee­to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks an­tak­se toe­tust ka Ris­to On­na­le Saun­ja kü­la Puu­pa­pi ta­lust – toe­tus on 3923,52 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring 1932,48 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 5856 eu­rot.

Au­gust Ka­la­me­he­le eral­da­tak­se 1286,40 eu­rot Valk­la kü­la Mus­tik­met­sa ta­lu ka­na­li­sat­sioo­ni jaoks. Omao­sa­lus on 633,60 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 1920 eu­rot.

He­gert Hein­ve­ri toe­ta­tak­se Kem­ba kü­la Kop­li ta­lu vee­to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks 1978,68 eu­ro­ga, oma­fi­nant­see­ring on 974,57 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 2953,25 eu­rot. Veel saab ta 651,19 eu­rot ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks, omao­sa­lus on 2302,06 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 2953,25 eu­rot.

Ma­tis Piis­pea saab Ka­sis­pea kü­la Kolm­nur­ga ta­lu ka­na­li­sat­sioo­niks 1750,71 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 862,29 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 2613 eu­rot.

Si­gu­la kü­la Kruu­saau­gu ta­lu bio­pu­has­ti pai­gal­da­mi­seks an­tak­se Rein Rii­ber­gi­le 1996,60 eu­rot, pe­re li­sab 983,40 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 2980 eu­rot.

Hel­vis Trää­der saab Ka­ber­la kü­la Al­toa ta­lu salv­kae­vu ra­ja­mi­seks 953,39 eu­rot, oma­osa­lus on 469,58 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 1422,97 eu­rot.

Aru kü­la Söö­di ta­lu puur­kae­vu ja vee­to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks eral­da­tak­se Nai­da Too­min­ga­se­le 3685 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 1815 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 5500 eu­rot.

Ris­to Me­ri­leet ja Jü­ri Pärn saa­vad Kodasoo kü­la Me­ri­lee­di ja Pär­na ma­ja­de puur­kae­vu ning vee­to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks 7202,50 eu­rot, pe­red li­sa­vad 3547,50 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 10 750 eu­rot.

Hel­jo Sa­lu­mäe­le an­tak­se 2335,62 eu­rot Soo­rin­na kü­la Soo­rin­na ta­lu puur­kae­vu ja vee­to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks, oma­osa­lus on 1150,38 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 3486 eu­rot.

Jaa­na Kuus­pa­lu toe­ta­tak­se 6500 eu­ro­ga, et ra­ja­da puur­kaev ja vee­to­rus­tik Lok­sa kü­la ki­vi­mäe tal­lu, omao­sa­lus on 3310 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 9810 eu­rot.

Muuk­si kü­la Ris­ti­ku tal­lu ko­gu­mis­ma­hu­ti pai­gal­da­mi­seks saab Lai­ne Jaa­nits 2010 eu­rot, omao­sa­lus on 990 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 3000 eu­rot.

Heli Jürissonile antakse 770,50 eurot Sigula küla Sääse talu veefiltri jaoks, omaosalus on 379,50 eurot, kogumaksumus 1150 eurot.

Rau­ni Jär­van saab Vii­nis­tu kü­la Uue­toa ta­lu ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks 1318,56 eu­rot, pe­re li­sab 649,44 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 1968 eu­rot.

Eelmine artikkelAnija valda tuleb uus noorsootööspetsialist
Järgmine artikkelAni­ja val­las antakse ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mile toe­tust 11 pro­jek­tile