Kuu­sa­lu val­la uus las­te­kait­se- s­pet­sia­list on Hel­le Soots

2840

35 Helle SootsAla­tes eel­mi­sest es­mas­päe­vast töö­tab Kuu­sa­lu val­la las­te­kait­se­spet­sia­lis­ti­na Hel­le Soots (pil­dil), kes on 17 aas­tat ol­nud noor­soo­po­lit­sei­nik, vii­ma­ti töö­tas Tal­lin­nas Ida po­lit­sei­jaos­kon­nas noor­soo­tee­nis­tu­se va­ne­ma­na. Kuu­sa­lu val­las on ta ela­nud kolm aas­tat – kui jäi pen­sio­ni­le ja ko­lis Il­mas­ta­lu kü­las­se. Po­lit­seis saab pen­sio­ni­le, kui on täi­tu­nud 50. eluaas­ta ja po­lit­seis­taa­ži vä­he­malt 15 aas­tat. Hel­le Soots üt­les, et ot­sus­tas uues­ti töö­le ha­ka­ta ja kan­di­dee­ris las­te­kait­se­s­pet­sia­lis­tiks: „Ta­han ko­ha­peal ela­des val­la ja siin­se­te ini­mes­te­ga tut­ta­vaks saa­da.“ En­ne po­lit­sei­töö­le mi­ne­kut töö­tas ta õpe­ta­ja­na.

Eelmine artikkelSpordiuudis
Järgmine artikkelVali­mis­lii­tu­de re­gist­ree­ri­mi­ne on lõp­pe­nud