Kuu­sa­lu val­la toe­tu­sed kul­tuu­ri- ja spor­diü­ri­tus­te­le

945

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ja­gas 5522 eu­rot kul­tuu­ri- ja 6465 eu­rot spor­diü­ri­tus­te toe­tu­seks.

Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas toe­tus­sum­mad vas­ta­valt ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni hin­da­mis­tu­le­mus­te­le ja et­te­pa­ne­ku­le. Taot­lu­sed tu­li esi­ta­da sep­temb­ris.

Kul­tuu­riü­ri­tus­te­le saa­vad toe­tust ne­li MTÜd, kaks erai­si­kut ja üks taid­lus­rühm. Va­nae­ma­de tant­su­rüh­ma Tiiu toe­ta­tak­se 105 eu­ro­ga Har­ju­maa see­nio­ri­de tant­su­päe­va kor­ral­da­mi­seks Kuu­sa­lus. Taa­vi Es­ko­le an­tak­se 1000 eu­rot Kuu­sa­lu noor­te laul­ja­te ja tant­si­ja­te Gruu­sias­se sõi­du toe­tu­seks. Kai­sa Välk taot­les ja saab 200 eu­rot rah­va­tant­su­rüh­ma­de Kuu­sa­lu Ri­hu­kad ja Ko­se ühis­laag­ri toe­tu­seks. MTÜ-le Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si eral­da­tak­se kok­ku 2000 eu­rot viie üri­tu­se lä­bi­vii­mi­seks: 200 eu­rot ko­gu­pe­re­päe­vaks „Te­re ke­vad“, 400 eu­rot ema­de­päe­va tä­his­ta­mi­se kont­ser­diks, 200 eu­rot mihk­li­päe­va pe­re­mat­kaks, 400 eu­rot jõu­luoo­tu­se ko­gu­pe­re­päe­vaks ja 500 eu­rot taid­le­ja­te tal­ve­peoks.

MTÜ-le Kol­ga­kü­la Selts an­tak­se 1002 eu­rot: 502 eu­rot kuns­ti­laag­ri­te jaoks ja 600 eu­rot Kuu­sa­lu val­la noor­te loo­dus­gii­di­de koo­li­tu­seks. MTÜ Kiiu Aren­dus saab 800 eu­rot: 400 eu­rot pe­re­pik­ni­ku kor­ral­da­mi­seks ja sa­ma pal­ju ka Kiiu mõi­sa jõu­lu­peoks.

Spor­diü­ri­tus­te toe­tus­sum­ma­dest suu­rim lä­heb Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi­le lau­rit­sa­päe­va­jook­su kor­ral­da­mi­seks – 1100 eu­rot, vei­di vä­hem Ae­ro­bi­ke Cyc­ling Agen­cy MTÜ-le Kuu­sa­lu 25. Rat­ta­ral­li jaoks – 1000 eu­rot. Teet Kal­las­te saab Ka­sis­pea triat­lo­ni lä­bi­vii­mi­seks 150 eu­rot ja Ma­rek Aun Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lus­teks korv­pal­lis 800 eu­rot.

Kiiu Dis­colf MTÜ üri­tust „Dis­colf mas­si­des­se“ toe­ta­tak­se 650 eu­ro­ga. Kol­ga­kü­la Spor­dik­lu­bi­le Ra­da an­tak­se 70 eu­rot heit­­ja­te kol­me­võist­lu­se ja 130 eu­rot Kuu­sa­lu val­la suu­sa­ta­mi­se meist­ri­võist­lus­te kor­ral­da­mi­seks. Kol­ga Pal­lik­lu­bi toe­ta­tak­se kol­me üri­tu­se lä­bi­vii­mi­sel: 150 eu­ro­ga Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lu­si võrk­pal­lis, 70 eu­ro­ga sulg­pal­lis ja 100 eu­ro­ga ran­na­võrk­pal­lis. MTÜ Kiiu Aren­dus saab 250 eu­rot üri­tu­se­le „24 tun­ni­ga üm­ber Kuu­sa­lu val­la“.

Tur­bu­nee­me Kü­la­selt­si­le eral­da­tak­se 100 eu­rot Pä­ris­pea pool­saa­re kü­la­de jü­ri­päe­va jook­su kor­ral­da­mi­seks. MTÜ Kuu­sa­lu Mat­ka­selt­si üri­tust „Kuu­sa­lu val­la rah­vas lii­ku­ma“ toe­ta­tak­se 700 eu­ro­ga. Kei­la Swimc­lub MTÜ-le an­tav toe­tus on 545 eu­rot – käe­so­le­va aas­ta uju­mis­võist­lus­teks. Pu­rek­ka­ri Ko­roo­nak­lu­bi saab 50 eu­rot Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lus­teks ko­roo­nas.

Eelmine artikkelPre­si­dent Ani­ja val­las
Järgmine artikkelHar­ju­maa Ühis­tee­nus­te Kes­ku­se juht TÕ­NU TUP­PITS sel­gi­tas prü­gi­veo olu­kor­da Raa­si­ku vo­li­ko­gu­le