Kuu­sa­lu val­la re­vis­jo­ni­ko­mis­jon

1063

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­med. Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees Ma­dis Jõ­gi va­li­mis­lii­dust Arenev Kuu­sa­lu Vald esi­tas ko­mis­jo­ni liik­me­teks Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald ja Mai­ri­ka Ra­ja­väl­ja EK­RE ni­me­kir­jast. Sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel sai Kris­to Pa­lu 14 poolt- ja 3 vas­tu­häält, Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li 13 poolt- ja 4 vas­tu­häält. See­ga osu­tu­sid mõ­le­mad va­li­tuks.

Eelmine artikkelEnne jõu­le on Aru­kü­la OTT kau­ba­koh­tu­mis­tel va­lik suu­rem
Järgmine artikkelSõnumitoojas 20. detsembril