Kuu­sa­lu Soo­jus tõs­tab vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni hin­da

1000
ASi Ter­rat ob­jek­ti­juht KAI­DO KAAR­NA ja Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­juht KAL­LE KÜN­GAS Kuu­sa­lu bio­pu­has­ti juur­dee­hi­tu­ses, ku­hu on ju­ba üles sea­tud sead­med, mis eral­da­vad reo­veest liiva, ras­va ja pra­hi.

Joo­gi­vee hind tõu­seb 9 sen­ti ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nus 17 sen­ti kuup­meet­ri koh­ta, lii­tu­mis­ta­sud on 1500 eu­rot + käi­be­maks.

Kuusalu vallavalitsus kooskõlastas 21. novembri istungil vallale kuuluva vee-ettevõtja OÜ Kuusalu Soojus müüdava joogivee ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise uued hinnad. Need hakkavad 1. jaanuarist 2020 kehtima Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevikus ning Kuusalu, Salmistu, Pärispea, Uuri, Kaberla, Valkla, Leesi, Kolgaküla, Suurpea, Vihasoo, Viinistu ja Pudisoo külas.

Joogivee uus hind koos käibemaksuga on 2,21 eurot kuupmeetri kohta – tõus 9 senti ehk 4,25 protsenti. Reovee ärajuhtimise ja puhastamise uus hind on koos käibemaksuga 2,93 eurot kuupmeetri eest – tõus 17 senti ehk 6,16 protsenti. Abonenttasude suurus ei muutu.
Kuusalu Soojuse juht Kalle Küngas: „Saatsime kõigile klientidele möödunud nädala jooksul hinnatõusu kohta teated. Info on pandud ka ettevõtte kodulehele.“

Ta lisab, et üksik pensionär kulutab kuus keskmiselt ühe kuupmeetri vett, seega on joogivee ja kanalisatsiooni hinnatõusu mõju ühes kuus 26 senti. Neljaliikmelise leibkonna keskmine hinnatõusu mõju on 2 eurot kuus.

Kalle Küngas selgitab, et hinnatõus on tingitud ettevõtte laenukoormuse suurenemisest: „Oleme saanud KIKilt toetusi, aga iga ehituse juures tuleb tasuda vähemalt 30protsendiline omaosalus. Selle katteks võtame pangast laenu, kokku 530 000 eurot, millest 100 000 on Valkla joogivee projekti ja 430 000 kanalisatsiooniprojektide omaosalus. Talvel algab Valklas joogivee pumpla ja tuletõrjevee hoidla renoveerimine. 21. detsembril sõlmime KIKiga sihtfinantseerimise lepingu. Ehitaja leidmiseks korraldatud riigihange on lõppenud, pakkujaid oli kolm, alanud nädala jooksul selgitame välja, kas kõik pakkumised vastavad hanke tingimustele. Edukas pakkuja on odavaima hinnaga hanketingimustele vastanud pakkuja“.

Kanalisatsiooniteenuse hinna tõusu põhjendab ta Kuusalu-Kiiu reoveepuhasti ja Uuri, Vihasoo ning Suurpea külade kanalisatsiooni rekonstrueerimistöödega. Pool Kuusalu-Kiiu reoveepuhasti omaosaluse summast kaeti eelmise hinnatõusuga, mis oli tänavu kevadel. Nüüdse hinnatõusuga kaetakse selle projekti omaosalusest teine pool. Biopuhasti rekonstrueerimistöödest on praeguseks üle 60 protsendi tehtud ja planeeritud graafikust ollakse 2 nädalat ees.

Uuri küla saab uue reoveepuhasti ja kanalisatsioonitorustiku. Vihasoo reoveepuhasti ehitas vald 2012. aastal, kuid torustik jäi vana, kolhoosiaegne, vihmade ajal imbub sademevesi kanalisatsiooni ning puhasti hakkab üle ajama. Vihasoo küla saab uue kanalisatsioonitorustiku. Suurpea küla korterelamute kanalisatsioonitorustik renoveeritakse täielikult, reoveepuhasti tuleb täiesti uude asukohta.

Kalle Küngas rõhutab, et kõik objektid rekonstrueeritakse KIKi toel, Suurpea tööde maksumuse omaosaluse tasub Kuusalu vald, kokku ligi 100 000 eurot. Suurpea renoveerimistööd kanalisatsiooni hinnatõusus ei kajastu. Kolme objekti tööde kogumaksumus on 820 000 eurot, ehitab AS Vensen. Uuris algavad kaevetööd Kalle Küngase sõnul 2020 jaanuaris, biopuhasti elektriliitumine on juba rajatud. Vihasoo torustikku hakatakse renoveerima veebruaris 2020, Suurpeal on kavas alustada töödega märtsi teises pooles. Ehitusload on nüüdseks olemas.

Kuusalu biopuhasti ehitustööd
Kuusalu-Kiiu biopuhasti juurdeehituse tööd Allika külas algasid selle aasta suvel, hooned on valmis ja uued seadmed kohal. Elektri ja automaatika projekteerimine on lõpusirgel, töödega alustatakse jaanuaris. Kalle Küngas sõnab, et sissepääsu juurde tuleb värav, millest hakkab läbi pääsema kiipkaardiga. Kui territooriumile siseneb purgimisauto, käivitab kiipkaart arvutisüsteemi abil purgimise vastuvõtu seadmed. Toodud kogus fikseeritakse kulumõõturiga. Kui reoveega tuuakse suuremat prahti, siis vastuvõtt peatub.

Biopuhastit renoveerib AS Terrat. Proovikäivitamine on kavas veebruaris 2020. Tööd peavad olema lõpetatud tuleva aasta 30. maiks.

Liitumistasud
Aastatel 2012-2013 rajati Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevikes Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel uued ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikud, kokku loodi üle 250 liitumispunkti. Seni on nii joogivee- kui ka kanalisatsioonisüsteemiga liitumine olnud Kuusalu vallas tasuta.
Kalle Küngase sõnul see nüüd muutub – alates 1. juulist 2020 on liitumine tasuline. Liitumistasu on nii joogivee kui ka kanalisatsiooni puhul 1500 eurot, millele lisandub käibemaks. Kui liitutakse mõlemaga, on liitumistasu 3000 eurot pluss käibemaks, kokku 3600 eurot.

Kuusalu Soojuse juht kommenteerib, et liitunuid on praeguseks 220. Kolgas on kõik võimalikud kliendid liitunud, Kiius on 2 ja Kuusalus alla 30 kinnistu liitumata.

„Aega on olnud 7 aastat, veel on 7 kuud, et tasuta liituda. Võtame talve jooksul kõigi nende kinnistute omanikega ühendust ja teavitame liitumistasudest,“ lausub ta ja märgib, et kehtestatud liitumistasud on oluliselt väiksemad, kui oleksid kinnitatud metoodika järgi arvutatud tasud.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la aas­ta noo­re tiit­li­le 4 kan­di­daa­ti
Järgmine artikkelKui­das töö­ta­vad Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­te krii­si­ko­mis­jo­nid