Kuu­sa­lu mees­koor Hooand­jas

1364

Kuu­sa­lu mees­koor tä­his­tab su­vel 150. sün­ni­päe­va. Sel­leks pu­huks ta­he­tak­se väl­ja an­da kroo­ni­ka­raa­mat, mil­le on koos­ta­nud koo­ri üks va­ne­maid laul­jaid Ado Pärn. Et raa­ma­tu jaoks ra­ha saa­da, ko­gub mees­koor in­ter­ne­ti­por­taa­lis Hooand­ja toetusi. Koo­ri lii­ge Raul Val­gis­te on Hooand­ja jaoks kok­ku pan­nud tut­vus­ta­va vi­deo. Kroo­ni­ka­raa­ma­tu val­mi­mi­seks oleks va­ja 2150 eu­rot – toi­me­ta­mi­seks, kül­jen­da­mi­seks ja trü­kiks. Hooand­jas saab raa­ma­tu toe­tu­seks ra­ha üle kan­da ku­ni 21. mai­ni. Kui an­ne­ta­tak­se 15 eu­rot, on kin­gi­tak­se tä­nu­tä­heks kroo­ni­ka­raa­mat koos ni­me­li­se pü­hen­du­se­ga, kui 35 eu­rot, siis ka kut­se sün­ni­päe­va­kont­ser­di­le ja peo­le Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja 10. juu­nil. Kui toe­ta­tak­se 300 ja enama eu­ro­ga, lu­bab mees­koor, et an­ne­ta­ja võib nad kut­su­da en­da­le ta­su­ta esi­ne­ma.

Eelmine artikkelAnija valla segarühma sünnipäeval tähistati ka Keh­ra rah­va­tantsu juubelit
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ki­ri­ku va­ra­sem üm­be­re­hi­tusp­ro­jekt