Keh­ra lin­na­väl­ja­ku ehi­ta­ja va­li­tud

927
Kehra linnaväljaku konkursi võidutöö. Autor Külli Kroon.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se tei­se­le rii­gi­han­ke­le Keh­ra lin­na­väl­ja­ku põ­hip­ro­jek­ti koos­ta­ja ja ehi­ta­ja leid­mi­seks esi­ta­ti 14 pak­ku­must. Võit­jaks tun­nis­ta­ti OÜ Ens­ka Ehi­tus, kel­le pak­ku­mi­ne Keh­ra koo­li juur­de lin­na­väl­ja­k ehi­ta­da on 464 217 eu­rot. Va­ra­ke­va­del kor­ral­da­tud esi­me­ne han­ge nur­jus, ku­na oda­vaim pak­ku­mi­ne oli siis 480 000 eu­rot, kuid val­laee­lar­ves­se oli lin­na­väl­ja­ku jaoks ka­van­da­tud 450 000 eu­rot. Val­la­va­nem Rii­vo Noo­re sõ­nul oli ül­la­tus, et tei­se han­ke sood­saim pak­ku­mi­ne oli vaid li­gi 16 000 eu­rot oda­vam. Lin­na­väl­jak ehi­ta­tak­se sel aas­tal val­mis rii­gilt tee­de in­ves­tee­rin­gu­teks saa­dud 251 000 eu­ro suu­ru­se krii­sia­bi toel. „Töö­deks ku­lub um­bes kolm kuud, ok­toob­ris võiks lin­na­väl­jak ol­la val­mis,“ sõ­nas val­la­va­nem.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las uuel õp­peaas­tal rii­gi toe­tu­se eest 15 hu­vi­rin­gi
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ven­nas­te­ko­gu­du­se uus pal­ve­la – 85