KÜL­LI­KE ENOK loo­bub Kuu­sa­lu Ea­ka­te Ko­du ju­hi tööst

469

Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se­ga sa­mas ma­jas asu­va Kuu­sa­lu Ea­ka­te Ko­du ju­ha­ta­ja Kül­li­ke Enok esi­tas val­la­va­lit­su­se­le lah­ku­mi­sa­val­du­se. Te­ma vii­ma­ne töö­päev asu­tu­se ju­hi­na on 30. juu­ni. Kül­li­ke Enok üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on ot­sus­ta­nud jää­da pen­sio­ni­le. „Olen ju­ha­ta­ja töö­ta­nud 16 aas­tat, tööl ol­nud ea­ka­te ko­dus 17 aas­tat, esi­me­se aas­ta töö­ta­sin mee­di­ku­na. Soo­vi­sin ju­ba va­rem jää­da töölt ko­ju, aga ko­roo­na­epi­dee­mia lük­kas se­da eda­si, erio­lu­kor­ra ajal ei ol­nud õi­ge ame­tit ma­ha pan­na. Tä­nan sü­da­mest val­la­va­lit­sust ja to­re­daid töö­kaas­la­si,“ lau­sus ta. Kuu­sa­lu Ea­ka­te Ko­dus on 9 klien­ti, eri koor­mu­se­ga töö­ta­jaid on kok­ku 8. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas uue ju­hi leid­mi­seks väl­ja kon­kur­si.