Kuidas tasutakse Ida-Harju gümnasistide koolilõuna eest

886

Anija vallavalitsus arutas Kose vallavalitsuse kirja ja seda hakatakse arutama ka Raasiku vallas.

Anija vallavalitsuse istungil oli arutusel Kose vallavalitsuselt saadud kirja ettepanekuga  tasuda Kose gümnaasiumis õppiva ja Anija vallas elava kolme noore koolilõuna eest. Kose vallavalitsus otsustas, et käesolevast aastast enam teistest  valdadest  tulnud  gümnasistide koolilõunat kinni ei maksa.

Vallavalitsus otsustas, et Anija vald ei kompenseeri Kosel õppivate gümnaasiumi­õpilaste koolitoidu maksumust, kuna see oleks ebavõrdne kohtlemine teistes koolides õppivate Anija vallast pärit gümnaasiumiõpilaste suhtes. Anija abivallavanem Marge Raja sõnul tasub Anija vallavalitsus kõikide Kehra gümnaasiumis õppivate õpilaste lõunasöögi eest, kaasa­arvatud nende eest, kelle elukoht on väljaspool Anija valda.

„Võtsime detsembris vastu ka vastava korra, kuigi tegelikult on juba viimased neli aastat olnud koolilõuna  toetus kõikidele Kehra gümnaasiumi õpilastele vallaeelarve osa. Mis puudutab Anija vallas elavaid, kuid mujal õppivaid gümnaasiumiõpilasi, siis nende koolilõuna eest tasub kas kohalik omavalitsus, kelle allasutus kool on, või siis lapsevanemad. Kui omavalitsus seda ei tee ja lapsevanematel on vaja toetust, võib pöörduda valla sotsiaaltöötaja poole,“ selgitas Marge Raja.

Väljaspool Anija valda õpib umbes 120 vallas elavat õpilast. Nendest 43 Tallinnas, 19 Raasikul, 18 Kuusalus ja 7 Kosel.

Raasiku vallavalitsus sai Kose vallavalitsuselt samasuguse kirja, Raasiku vallast õpivad Kose gümnaasiumis kaks noort. Vallavalitsus hakkab koolilõuna toetamise küsimust arutama 28. jaanuaril toimuval istungil.

Valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juht Ardo Niinre ütles, et seni ei ole Raasiku vald maksnud oma valla elanike registris olevate gümnaasiumiõpilaste koolilõuna eest. Raasiku vallas gümnaasiume ei ole, kõik valla gümnaasiuminoored õpivad teiste omavalitsuste koolides.

Ta lisas, et paneb istungiks kokku andmed, kui palju vallas elavaid õpilasi gümnaasiumides käib. Kaudselt maksab vald kohamaksumuse kaudu kinni ka teiste valdade-linnade gümnaasiumide koolisöögile kuluva elektri ja kokkade töötasu.  

Kuusalu vald maksab koolilõuna eesti nii Kuusalu ja Kolga keskkooli gümnaasiumiklassidel kui ka Loksa gümnaasiumis õppival 23 noorel, kes elavad Kuusalu valla külades.

Haridusspetsialist Kai Sinisalu rääkis, et peale selle kannab Kuusalu vald ka valla koolides õppivate, aga teistes valdades elavate gümnaasiuminoorte koolilõuna kulud, neid on kokku 29. Väljaspool oma teeninduspiirkonna koole õppivate gümnaasiuminoorte koolilõunate eest vald ei maksa.

„Riskirühmade peredel on võimalik küsida sotsiaaltoetust, kui lapsed õpivad kutseõppeasutuste päevases õppes ja  õpitulemused on vähemalt rahuldavad. Selliseid noori on 10,“ lisas ta.

Eelmine artikkelKuusalu kooliolümpiamängud
Järgmine artikkelKas Loksa linn, Raasiku, Aegviidu ja Jõelähtme vald kaovad?