Pikaveres tuleb näidiskoolipäev

1254

Pikavere lasteaed-algkool kutsub lapsevanemaid ja teisi huvilisi katsetama, milline on nende koolipäev hommikupudrust huviringideni.

Raasiku valla Pikavere lasteaia-algkooli juhataja Helju Kadakas ütles, et kui kõik teevad traditsioonilisi avatud uste päevi, siis nende kool otsustas läheneda asjale teisiti – et täiskasvanud saaks aimu, kuidas Pikavere koolis elu käib, saab tulla näidiskoolipäevale. Näidiskoolipäev ja lahtiste uste päev toimub laupäeval, 14. mail.
Helju Kadakas lausus, et avatud uste päev võiks pakkuda eelkõige huvi lapsevanematele, kes soovivad panna oma lapse Pikavere mõisakooli – olgu nad kas Pikaverest ja selle lähiümbrusest või kaugemalt: „Põnev on kindlasti ka vilistlastel, kellest mõned on ju veel üsna noored. Uudistama saavad  tulla  ka  teiste  koolide  rahvas.”
Käesolevast kooliaastast 6klassilise asemel 4 klassikomplektiga Pikavere kool alustab näidiskoolipäeva hommikupudruga, seejärel on klassijuhatajatunnid kooliminevatele lastele, mida annab õpetaja Kaie Tomingas-Oras, ja 2. klassidesse minevatele lastele õpetaja Marie Reinikese juhtimisel. Kohvikus vestleb lapsevanematega koolielust direktor Helju Kadakas.
Järgneb klassijuhatajatund lapsevanematele ning pikk õuevahetund, mis on alates möödunud sügisest Pikaveres uus traditsioon. Vahetunnil on plaanis istutada mõisaparki tammeistikud, mis pandi poolteist aastat tagasi pottidesse tõrudest kasvama.
Koolipäev lõpeb kergejõustikuringiga – samuti uus ring Pikaveres, mida juhendab Heiko Kraubner. Kavas on ka muusikaring, kandlering Vaike Laatsaruse juhendamisel, näitering Kaie Tomingas-Orase  ja Helju Kadakase eestvedamisel  ning  Karri  Urbani    robootikaring.   Päeva    lõpetab  üllatuskülaline  Lotte,  avatud    on  kohvik  ja  meisterdamise  töötuba.
Helju Kadakas lisas, et tegelikult ei toimu kõik ringitunnid samal päeval, vaid nädala vahel jaotatult, kuid näidiskoolipäeva on kokku kombineeritud kõik, mida on Pikavere koolil pakkuda: „Varem on meil käinud lapsevanemad tunde jälgimas, kuid ise kaasa löömine annab kindlasti laiema pildi.”