KRISTEL PAUNEL Kuusalu volikogu revisjonikomisjonis

1162

Kuusalu vallavolikogu valis salajasel hääletamisel revisjonikomisjoni liikmeks Kristel Pauneli IRLi valimisnimekirjast. Tema kandidatuuri esitas revisjonikomisjoni esimees Sulev Valdmaa. Kristel Pauneli poolt olid 14 volikoguliiget. Revisjonikomisjoni oli vaja valida uus liige, kuna seni komisjonis olnud Kunnar Vahtras peatas oma volitused vallavolikogu liikmena.