Kõr­ve­maa Fil­miõh­tud lõ­pe­vad Roo­kü­las

923

Au­gus­tis ala­nud Kõr­ve­maa Fil­miõh­tud jät­ku­vad sel nä­da­la­va­he­tu­sel. Ree­del ava­tak­se Roo­kü­la kü­lap­lat­sil EV100 kin­gi­tu­se­na val­mi­nud vi­gur­vu­ti­väl­jak. Sel pu­hul on Ani­ja ja Ko­se jalg­pal­lu­ri­te sõp­rus­mäng ning näi­da­tak­se fil­mi tii­be­ti mun­ka­de jalg­pal­li­hu­vist bu­dist­li­kus kloost­ris. Fil­mi­päe­vad lõ­pe­vad pü­ha­päe­val ud­mur­di kul­tuu­ri tut­vus­ta­mi­se­ga Nõmb­ra kar­ja­mõi­sas. Näi­da­tak­se ug­ri fil­me, Ljud­mi­la Ruu­kel õpe­tab val­mis­ta­ma ud­mur­di pi­ru­kaid, esineb ud­mur­di koor ning oma luu­let esi­tab ud­mur­di poeet Mush Na­dii, Keh­ra güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja Na­dež­da Pc­he­lo­vo­do­va. Kõr­ve­maa Fil­miõh­tu­te tä­na­vu­ne prog­ramm al­gas 23. au­gus­til ra­ba­ki­no­ga Kõr­ve­maa mat­ka­kes­ku­ses, päev hil­jem näi­da­ti Voo­sel öö­ki­no ning 30. au­gus­til oli Nõmb­ras mat­ka­ki­no.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­si rah­va­hää­le­tus
Järgmine artikkelSõnumitoojas 26. septembril