ALARI KRUUSVALL läheb teisele tööle

846

Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Ala­ri Kruus­vall on and­nud lah­ku­mi­sa­val­du­se, ta vii­ma­ne töö­päev on 22. märt­sil. „Olen üle 15 aas­ta val­la­va­lit­su­ses töö­ta­nud, tun­nen, on va­ja eda­si lii­ku­da. Oma­va­lit­su­ses tu­leb te­gele­da pal­ju­de eri tee­ma­de­ga, soo­vin nüüd roh­kem spet­sia­li­see­ru­da. Uus töö­koht on seo­tud jäät­me­vald­kon­na­ga, kuid ei puu­du­ta jäät­me­käit­lust,“ lau­sus ta.  Raa­si­ku val­la­va­lit­sus korraldab uue kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti leid­mi­seks  kon­kur­si.

Eelmine artikkelKol­ga hul­lust krah­vist ja Ju­min­da pool­saa­re­le tul­nud ing­li­se spioo­nist
Järgmine artikkelOhv­ria­bi­töö­ta­ja juu­rest ei saa­de­ta ke­da­gi mi­ne­ma