KOPi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da ning Lok­sa­le

342

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ju­ha­tus kin­ni­tas 27. no­vemb­ril maa­kond­li­ku hin­da­mis­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi sü­gis­voo­rust toe­tu­se saa­jad. Kok­ku ja­ga­ti ka­hest meet­mest – ko­gu­kon­na areng ning elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­ne – 93 293,12 eu­rot. Ko­gu­kon­na meet­mest saa­vad toe­tust 16 ning elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te meet­mest 37 pro­jek­ti.

Ani­ja vald
Ani­ja val­last saab toe­tust üks pro­jekt – MTÜ­le Voo­se Va­baa­ja­kes­kus an­tak­se 2000 eu­rot ko­gu­kon­na­le kan­gas­tel­ge­de ost­mi­seks.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­last toe­ta­tak­se 6 pro­jek­ti kok­ku 10 690,66 eu­rot.
MTÜ Po­hi­ran­na saab Lee­si rah­va­ma­ja­le vä­li­lau­da­de ja pin­ki­de soe­ta­mi­seks 2000 eu­rot. Kõn­nu Kü­la­selts saab kü­la­ma­ja­de aken­de va­he­tu­se tei­seks eta­piks sa­mu­ti 2000 eu­rot. Vii­nis­tu Kü­la­selt­si toe­ta­tak­se ko­ha­li­ku­le rah­va­ma­ja­le ak­na­ka­te­te soe­ta­mi­seks 1605,16 eu­ro­ga. Valk­la kü­la­selts saab pro­jek­ti­le „Kor­ras ko­du­kü­la“ 2000 eu­rot. MTÜ­le Sal­mis­tu Paa­di­mees an­tak­se me­re­pääs­te si­de- ja na­vi­gat­sioo­ni­teh­ni­ka ost­mi­seks 1814 eu­rot ning Ka­sis­pea Kü­la­selt­si pro­jek­ti­le „Me­ri ava­tuks!“ 1271,50 eu­rot.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­last toe­ta­tak­se üht pro­jek­ti. Aru­kü­las te­gut­sev MTÜ Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi saab 10. sün­ni­päe­va pu­hul toi­mu­va pe­re­nä­da­la kor­ral­da­mi­seks 1975 eu­rot.

Lok­sa linn
Lok­sa lin­nast toe­ta­tak­se MTÜ Ran­na­män­nid 2 pro­jek­ti kok­ku 2465,04 eu­ro­ga. Tik­ki­mis­ma­si­na ost­mi­seks saa­b MTÜ Ran­na­män­nid 847 eu­rot ning õmb­le­mis- ja tik­ki­mis­teh­ni­ka oman­da­mi­se koo­li­tu­se lä­bi­vii­mi­seks 1618,04 eu­rot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vald on suu­ren­da­nud kon­kur­siü­ri­tus­te ee­lar­vet
Järgmine artikkelHC Keh­ra sai Bal­ti lii­gas või­du ja kao­tu­se