Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu te­hak­se kaks kor­da

241
Kolgaküla mälumäng.

Sel ree­del jät­ka­tak­se Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu hoo­ae­ga, mis kat­kes ke­va­del eri­olu­kor­ra tõt­tu – viiest voo­rust jõu­ti te­ha kolm. Seo­ses jät­ku­va ko­roo­nao­hu­ga on hooa­ja nel­jas voor kor­ral­da­tud uut moo­di, mäng te­hak­se lä­bi kaks kor­da jär­jest, et saa­lis oleks kor­ra­ga vä­hem rah­vast. Kel­la 18 kut­su­tak­se Kol­ga­kü­la rah­va­maj­ja poo­led võist­kon­da­dest ehk 24 tii­mi, kes on se­ni­ses punk­tiar­ves­tu­ses ees­pool. Kel­la 20 oo­da­tak­se sa­ma­de­le kü­si­mus­te­le vas­ta­ma üle­jää­nuid. Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht Kai­sa Lin­no: „Aru­ta­si­me mä­lu­män­gu lä­bi­vii­ja And­res Kaar­man­ni­ga ja leid­si­me sel­li­se la­hen­du­se. Loo­da­me mä­lu­män­gu­ri­te au­su­se­le ja võist­lus­mo­men­di­le, et va­rem osa­le­nud jä­ta­vad vas­tu­sed en­da tea­da.“ Ok­toob­ris on ka­vas lä­bi viia vii­ma­ne voor. Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu uus hooaeg peaks al­ga­ma no­vemb­ris.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la õpe­ta­ja­te mo­ti­vat­sioo­ni­päev
Järgmine artikkelKui­das on koo­lid uueks õp­peaas­taks val­mis