Ees­ti Joo­nis­fil­mi ra­ja­ja REIN RAA­MA­TU juu­be­li­nä­dal

362
Kunst­nik REIN RAA­MAT ja te­ma maa­lid. Pa­re­mal port­ree abi­kaa­sast, oo­pe­ri­laul­jast HEL­VI RAA­MA­TUST. Va­sa­kul he­li­loo­ja JAAN RÄÄT­SA port­ree.

Kuu­sa­lu val­la ela­nik, fil­mi­kunst­nik ja ani­ma­režis­söör Rein Raa­mat saab pü­ha­päe­val, 20. märt­sil 90aas­ta­seks. Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia ja Ees­ti Ani­mat­sioo­ni Liit kor­ral­da­vad sel­le tä­his­ta­mi­seks juu­be­li­nä­da­la, vir­tuaal­se­tel ki­no­seans­si­del näeb juu­bi­la­ri loo­min­gut EKA TV va­hen­du­sel. Pü­ha­päe­val tu­leb Ees­ti ani­mat­sioo­ni juu­be­liaas­ta vir­tuaal­ne kon­ve­rents, mil­lest teeb üle­kan­de ka ER­Ri kul­tuu­ri­por­taal. EKA TV va­hen­du­sel toi­mu­vaid li­nas­tu­si saab vaa­da­ta ta­su­ta, kuid ai­nult kind­lal kel­laa­jal. Prog­ram­mi leiab Ees­ti Ani­mat­sioo­ni Lii­du ko­du­le­helt või Fa­ce­boo­kist. Juu­be­li­nä­da­lal on Rein Raa­ma­tu loo­ming tä­he­le­pa­nu all ka Te­lia, Eli­sa ja Ne­ti­ki­no voo­ge­das­tusp­lat­vor­mi­del.

Eelmine artikkelKol­ga Raa­ma­tuk­lu­bis ERIC STEN­BOC­KI „Ko­gu­tud luu­le­tu­sed“
Järgmine artikkelAru­kü­la rah­va­ma­ja sai uue ki­noek­raa­ni ja kõ­la­rid