Kol­ga mõi­sa­le muin­sus­kait­se ra­ha

245
Kolga mõis.

Muin­sus­kait­sea­met on eral­da­nud Kol­ga mõi­sa pea­hoo­ne rekonstrueerimistööde
pro­jek­tiks ja eel­töö­deks 25 400 eu­rot ning ka­tu­se ja va­he­la­ge­de, maa­lin­gu­te ja stukk­de­koo­ri res­tau­ree­ri­mi­seks 113 948 eu­rot. Tööd pea­vad ole­ma teh­tud 30. jaa­nua­riks 2023. Mõi­sa oma­nik taot­les 50 000 eu­rot toe­tust ka va­lit­se­ja­ma­ja ka­tu­se­kat­te va­he­tu­seks, korst­na­kat­te re­mon­diks ja pik­se­kait­se­süs­tee­mi ehi­ta­mi­seks, kuid sel­leks ra­ha ei ja­gu­nud.

Eelmine artikkelEes­ti Va­ba­rii­gi 103. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne Ida-Har­jus
Järgmine artikkelRaven taot­leb taas Raa­si­ku ÜVK ra­ja­mi­seks toe­tust