Kol­ga kü­la­kes­kust re­konst­ruee­rib Eko­val Tee­nu­sed

89
Kuusalu vald.

Kol­ga kü­la­kes­ku­se ehk va­nas­se val­la­maj­ja ra­ja­tud rah­va­ma­ja re­konst­ruee­ri­mis­töö­de jät­ka­jaks on Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ga kin­ni­ta­tud OÜ Eko­val Tee­nu­sed. Val­la­va­lit­sus kor­ral­das ehi­ta­ja leid­mi­seks liht­han­ke, pak­ku­mu­sed pa­lu­ti esi­ta­da kol­mel fir­mal. Sood­sa­ima te­gi Eko­val Tee­nu­sed, koos käi­be­mak­su­ga on hind 49 850 eu­rot. Kal­leim pak­ku­mus oli üle 71 000 eu­ro. Kol­ga rah­va­ma­jas võe­tak­se kaug­töö­kes­ku­se osas ma­ha va­he­sein, et ruum saaks suu­re­maks ja täi­daks saa­li rol­li, sel­gi­tas val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel. Poo­le­lio­le­vas­se os­asse pan­nak­se sis­se ve­si, te­hak­se WC ja pe­se­mis­ruum, põ­ran­dad, ti­hen­da­tak­se ak­naid. Ma­ja­le pan­nak­se õhk­kü­te, kor­ras­ta­tak­se fas­saa­di.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis TER­JE KRAAN­VEL­TI val­la­va­ne­maks ühe­hääl­selt
Järgmine artikkelMagus mak­su­pomm met­sao­ma­ni­ke­le