Kol­ga koo­li muu­si­kak­las­si ja köö­gi re­mont

197

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Kol­ga koo­li köö­gi ja muu­si­kak­las­si re­konst­ruee­ri­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud liht­han­ke tu­le­mu­sed. Pak­ku­mi­se esi­tas Lai­nest OÜ. Et­te­võ­te kü­sib köö­gi re­mon­di­töö­de eest koos 16 380 eu­rot käi­be­mak­su­ga ja muu­si­kak­las­si re­mon­di eest 39 032,24 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Töö­de üleand­mi­se täh­taeg on 1. au­gust. Kuu­sa­lu val­la aren­dus-s­pet­sia­list Kair Tam­mel üt­les, et ehi­tus­fir­ma­ga on kok­ku le­pi­tud, kui seo­ses Uk­rai­na sõ­ja­ga te­kib ven­ti­lat­sioo­ni­süs­tee­mi­de tar­nes vii­vi­tu­si, on täh­taeg 22. au­gust. Koo­li söök­last pool on va­rem re­mon­di­tud, nüüd te­hak­se kor­da ka tei­ne pool. Töö­de oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve han­kes­se oli kolm pak­ku­mist, sood­sa­ma te­gi ja jä­re­le­val­va­jaks kin­ni­ta­ti UVT En­gi­nee­ring OÜ, kes soo­vib ta­suks 1800 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga.

Eelmine artikkelAni­ja ja Raa­si­ku vald ko­gu­kon­na koos­loo­me prog­ram­mis
Järgmine artikkelVald taotleb toetust Kehra-Anija kergteele