Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu või­tis taas Ma ja Sa

1575

Ree­del, 13. jaa­nua­ril toi­mu­nud Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu 2. voo­ru või­tis na­gu esi­me­se­gi võist­kond Ma ja Sa, kes ko­gus 38 punk­ti. Ka­he­liik­me­li­ses tii­mis võist­le­vad Anu Kirs­man ja Ott Sand­rak.
2.-3. koh­ta jäid 30 punk­ti­ga ja­ga­ma Aru­kü­la (Avo Möls, Mo­ni­ka Nu­ka, Joo­sep Loost ja Tar­mo Arm) ja Kvar­tett (Ma­ri-Ly Ra­huo­ja, Mart La­hi, Rai­vo Rekk ja Laur Sits). Nel­jas oli see­kord 29 punk­ti­ga Ürg­ne jõud ja viies Noor Ju­min­da, kes ko­gus 26 punk­ti. Tei­ses voo­rus osa­le­sid 26 võist­kon­da.
Ka­he voo­ru kok­ku­võt­tes on üle­kaa­lu­kas lii­der Ma ja Sa 75 punk­ti­ga, järg­ne­vad Aru­kü­la ja tei­ses voo­rus 7. ko­ha­le jää­nud Ka­bu­jalg (Kat­ri Man­gel­soo, Tõ­nu Rus­sak, Dia­na Re­ba­ne ja Ma­ti Nee­vits) 54, Noor Ju­min­da 49 ning Kvar­tett ja Park­si 48 punk­ti­ga.
Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja järg­mi­ne voor on 17. veeb­rua­ril.

Eelmine artikkelKehra noortekeskus kutsus sõbrad ja koostööpartnerid sünnipäevale
Järgmine artikkelKol­ga Ko­hal-oli­jad said Al­ve­ri-kon­kur­sil lau­reaa­di­tiit­li ja näitlejapreemiaid