Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu kol­man­da voo­ru või­tis Ma Ja Sa

1247

AND­RES KAAR­MANN

Ree­del, 16. veeb­rua­ril toi­mus Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas mä­lu­män­gu juu­be­li­hooa­ja kol­mas mäng.

Tei­se eta­pi jär­jest või­tis 46 punk­ti­ga võist­kond Ma Ja Sa koos­sei­sus Ott Sand­rak, Pee­ter Sii­lak, Anu Kirs­man ja Enn Kirs­man. Na­pilt jäid tei­seks 45 punk­ti ko­gu­nud Su­va­li­sed (Rain Pää­ren, San­der Ku­re­ma, Rei­mo Ka­ru ja Kai­do Rei­mann) ning kol­man­daks 44 punk­ti­ga Wär­ner Broz (Aap All­mä­gi, Mir­jam Sil­la­jõe, Pent Paal­berg ja En­del Soo). Esi­kuui­kus­se mah­tu­sid veel 40 punk­ti­ga Noor Ju­min­da ning võrd­selt 39 punk­ti ko­gu­nud Eluõied ja Sa­bo­töö­rid.

Sar­ja kok­ku­võt­tes säi­li­tas liid­ri­ko­ha Wär­ner Broz, kes kol­me voo­ru­ga on ko­gu­nud 135 punk­ti. Järg­ne­vad Ma Ja Sa 132, Su­va­li­sed 125 ning Kai­su­ka­rud 121 punk­ti­ga. Kok­ku osa­levad 44 võist­kon­da ning sar­ja nel­jas ja üht­la­si eel­vii­ma­ne mäng toi­mub 16. märt­sil. 

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelLIIS ÕUN­PUU ja BER­TA PA­JO Raa­si­kult käi­sid tä­nu So­lis­ti­ca või­du­le „Te­re­vi­sioo­nis” esi­ne­mas