Kohus mõistis riigilt Anija vallale 28 000 eurot

1364

Raasiku vallavalitsus taotleb haridus- ja teadusministeeriumilt erakoolidele tasutud kulude hüvitist 114 000 eurot.

2011. aastast muutis riigikogu omavalitsustele erakoolide toetamise kohustuslikuks, varem oli see vabatahtlik. Kuid 2014. aasta sügisel rahuldas riigikohus Tallinna linnavolikogu taotluse ja tunnistas põhiseadusevastaseks olukorra, kus riik paneb omavalitsustele kohustuse rahastada erakoole, kuid raha selleks ei anna. Tallinna linn oli eelmisel aastal esimene, kellele haridus- ja teadusministeerium pidi hüvitama erakoolidele tasutud tegevuskulud. Pärast seda hakkasid sama kohtu kaudu taotlema ka teised omavalitsused.

Anija vald
Anija vallasekretäri asendaja Tormis Otsma ütles, et kohtule taotluse koostamine oli üks esimesi asju, mida ta Anija valda tööle tulles tegi: „Kunda linn, kus varem töötasin, sai erakoolidele makstud raha hüvitamise kohta positiivse otsuse juba jaanuaris, imestasin, et siin polnud seda veel nõutud. “
Anija vallast õppis aastatel 2011-2014 erakoolides 10 last, kes käisid Aruküla Vaba Waldorfkoolis, Rocca al Mare koolis, Audenteses. 3. märtsil esitas vallavalitsus Tartu halduskohtule kaebuse, taotles ministeeriumilt 30 162,81 eurot aastatel 2011-2014 erakoolidele makstud tegevuskulu.
Kohus tegi osapooltele ettepaneku sõlmida kompromiss: haridus- ja teadusministeerium hüvitab Anija vallale eraüldhariduskoolide tegevuskulude eest 30 162 ,81 eurot, seda tuleb teha 90 päeva jooksul alates haldusasja jõustumisest, viivitusinstressi ei maksta ning ministeerium hüvitab vallale pool riigilõivust. Anija vallavalitsus teatas kohtule, et on nõus kompromissiga, ministeerium esitas vastuväite hüvitamisele kuuluva summa kohta.  Leiti, et sellest tuleb maha arvata 2140,28 eurot, mille vald maksis Aruküla waldorfkooli pidajale, Aruküla Vabakooli Seltsile, 1. jaanuarist 31. augustini 2011, kuna sel ajal ei kehtinud erakooliseaduse § 222, mis tegi erakoolide tegevuskulude katmises osalemise omavalitsustele kohustuslikuks. Ministeerium oli nõus Anija vallale hüvitama 28 022,53 eurot. Vallavalitsus andis kohtule teada, et on nõus.
Tartu halduskohtu kohtunik Roby Koik kinnitas 30. märtsil Anija valla ning haridus- ja teadusministeeriumi vahelise kompromissi, millega ministeerium hüvitab Anija vallale eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemisel aastatel 2011-2014 kantud kulud summas 28 022,53 eurot. Kulud hüvitatakse kuni vabariigi valitsuse kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmääras ühe kuu kohta vastaval aastal ja kohalike omavalitsuste tasutud arvete alusel. Viiviseid maksma ei pea. Kulud tuleb ministeeriumil vallale hüvitada 90 päeva jooksul. Peale selle hüvitab ministeerium 14 päeva jooksul vallale pool haldusasjas tasutud riigilõivust ehk 375 eurot.

Raasiku vald
Raasiku vallas on erakoolide õpilasi 40, neist enamik Aruküla waldorfkoolis.
Vallavanem Raivo Uukkivi lausus, et Raasiku vald kedagi kohtusse ei kaevanud: „Kohtuotsus sellest muutu, kui kaebavad mitu omavalitsust. Selle teema eestvedaja oli Tallinn. Huvi tundis ka üks advokaadifirma, kes püüdis leida endale kliente, et esitada riigi vastu hagi. Meie sellega kaasa ei läinud, küll aga jälgisime hoolikalt Tallinna kaasuse käekäiku.“
Ta ütles, et otsus tuli 12. jaanuaril, samal päeval saatis Raasiku vallavalitsus haridus- ja teadusministeeriumile oma kirja ettepanekuga tasuda vallale 114 000 eurot: „Tuli vastus 4. märtsil, et esitaksime kuludokumendid 90 päeva jooksul ja kulud hüvitatakse. 18. märtsil me need dokumendid ka esitasime – summas 114 859,03 eurot ning nüüd ootame tulemust.“

Kuusalu ja Jõelähtme vald
Ka Jõelähtme vald pöördus kohtusse, põhinõue oli 23 265,98 eurot. Ministeerium on kompromissi korral nõus hüvitama 22 020,98 eurot, keelduti Keila linna asutatud erakooli arvete tasumisest. Otsust kohtuasjas veel pole, vallavalitsus lükkas ministeeriumi kompromissi-pakkumise tagasi, kuna soovib saada ka viiviseid ja kohtukulude hüvitamist.
Kuusalu vald pole erakoolidele tasutud hüvitist hakanud kohtu korras taga nõudma. Haridusspetsialist Anu Kirsman ütles, et vallavalitsuse seisukoht oli – oodatakse ära lähimate valdade kohtukäigud ja  -lahendid, siis vaadatakse, kas riik hakkab erakoolide tegevuskuludeks makstud summasid nende põhjal tagastama kohtus käimata. Kuusalu vallas käis erakoolides aastatel 2011-2014 kuni 7 õpilast, vallaeelarvest tasuti erakoolidele 15 179,7 eurot.

Eelmine artikkelKuusalu valla koduleht tutvustab turismiettevõtteid
Järgmine artikkelSõnumitooja 13. aprilli lehes