Kohus määras Kolgaküla külatee osas esialgse õiguskaitse

1937

Harju maakohus: JAAN LATIKUL tuleb ANDRES AVARANNALE viivitamatult võimaldada läbipääs.

Sõnumitooja kajastas 26. augustil ilmunud loos „Kolgaküla teevaidlus – maaomanik pani külateele väravad ette“, kuidas Kuusalu valla teederegistri järgi avalikus kasutuses oleva Kalda tee 56meetrine lõik läbib Latiku kinnistut ning omanik Jaan Latik ehitas mõlemale poole väravad ette. Alates 18. augustist ei ole 12 kinnistu omanikud sealtkaudu oma maadele pääsenud.
Kalda tee kaudu oma Jaagu kinnistule sõitnud Andres Avarand esitas Harju maakohtule taotluse rakendada esialgset õiguskaitset. Harju maakohus andis 9. septembril välja määruse, millega rahuldas esmase õiguskatse taotluse ning määras Jaagu kinnistule juurdepääsu üle Latiku kinnistu. Lisatud on, et määrus on viivitamatult täidetav.
Andres Avarand ütles sel esmaspäeval Sõnumitoojale, et sõitis möödunud nädalal Jaagu kinnistule endiselt üle heinamaa, kuna väravad olid Kalda teel jätkuvalt ees: „Ma ei läinud sinna ootama, kas väravad avatakse. Tee ei olnud endiselt avatud ja minu meelest on järgmine samm see, kui Kuusalu vald rakendab sundvalduse, nagu vallavalitsus paar nädalat tagasi otsustas.“
Ta märkis veel, et esmase õiguskaitse taotlusele esitatud vastulauses oli Jaan Latik eksinud –  oli kirjutanud, et läbipääs on avatud Tamme-Kõrtsi talu läbiva tee kaudu, kuid esmase õiguskaitse taotluse esitamise ajal olid sel teel veel kivid ees.
Andres Avarand kinnitas, et tema Tamme-Kõrtsi kaudu ei sõida, vaid ikka üle heinamaa.
Kuusalu valla peamaakorraldaja Peeter Raudsepp: „Tamme-Kõrtsi pererahvas teatas, et nõustus kivide eemaldamisega ajutiselt, kuni läbi Latiku kinnistu on külateel tagatud läbipääs. Kohus on määranud esmase õiguskaitse, nad soovivad oma tee taas sulgeda. Esialgne õiguskaitse seati Jaagu kinnistule ligipääsuks, aga tänu Tamme-Kõrtsi omanike mõistlikkusele saavad ka tagumiste kinnistute omanikud siiski liigelda.“
Kuusalu vallavalitsus on saatnud Kolgaküla külavanemale kirja palvega edastada külarahva seisukoht, kas peetakse vajalikuks seada Latiku kinnistul Kalda teele sundvaldus. Külarahva arvamus lisatakse sundvalduse seadmise otsuse eelnõule, mis läheb arutusele Kuusalu vallavolikogu 30. septembri istungil.
Sõnumitooja soovis esialgse õiguskaitse kohta kommentaari Jaan Latikult, kuid ta katkestas telefonivestluse ning hiljem kõnele ei vastanud.

Eelmine artikkelRaasikul korvi- ja kanganäitus
Järgmine artikkelNurru Ometi teatas: Kolga loomavabrik tegutseb taas