Ko­gu Si­gu­la ring­tee saab mus­ta kat­te

87
Pilt on illustratiivne.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das rii­gi­han­ke, et lei­da Si­gu­la ring­tee roh­kem kui 3ki­lo­meet­ri­se­le osa­le mus­ta kat­te pa­ni­ja ehk ka­he ja poo­le kord­se pin­da­mi­se te­gi­ja ja tee­tam­mi et­te­val­mis­ta­ja. Aas­ta ta­ga­si kor­ral­da­tud han­ke­ga va­li­ti Si­gu­la ring­tee 2,2ki­lo­meet­ri­se lõi­gu mus­ta kat­te pa­ni­jaks War­ren Sa­fe­ty OÜ, nüüd on ot­sus­ta­tud pan­na mus­ta kat­te al­la ko­gu ring­tee, sel­gi­tas val­la tee- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks. See­kord­ses­se han­kes­se esi­ta­ti 4 pak­ku­must, sood­sa­ma te­gi Kuu­sa­lu Veod OÜ – kü­sib töö eest koos käi­be­mak­su­ga 87 024 eu­rot. War­ren Sa­fe­ty peab Si­gu­la ring­tee 2,2 ki­lo­meet­rit pin­da­ma hil­je­malt 20. juu­niks. Ma­dis Praks tõ­des, et ideaal­ne oleks, kui ka üle­jää­nud osa teest saaks kor­da sa­mal ajal, kui­gi te­gi­jaks va­li­ti tei­ne fir­ma.

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu täien­das juh­tiv­ko­mis­jo­ni
Järgmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu nõus­tus Pi­hu­ve­re kar­jää­ri laie­ne­mi­se­ga