Ko­se-Jä­ga­la tee re­mon­dist

803

Maan­teea­met ka­vat­seb tu­le­val aas­tal re­mon­ti­da Ko­se-Jä­ga­la maan­tee tee­lõi­gu Keh­ra te­ha­se juur­de vii­va tee ris­tist ku­ni Pii­be maan­tee­ni. „Ehi­ta­ja­ga on le­ping sõl­mi­tud, sel aas­tal te­hak­se teeäär­seid pin­na­se­töid, ke­va­del, nii­pea, kui il­mao­lud lu­ba­vad, ha­ka­tak­se ehi­ta­ma: va­na as­falt võe­tak­se üles, te­hak­se kor­ra­lik alus ja pan­nak­se uus as­falt,“ üt­les Ani­ja abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor. Tee­lõi­ku re­mon­di ajaks täies­ti ei su­le­ta, kui­gi aju­ti­si muu­da­tu­si liik­lus­kor­ral­du­ses tu­leb: „Ilm­selt kas foo­ri või re­gu­lee­ri­ja abil. Va­ja­du­sel su­le­tak­se tee täies­ti vaid Ani­ja ja Pii­be maan­tee va­he­li­ses lõi­gus, ku­na Ani­ja mõi­sa juu­rest pää­seb ka teist­kau­du Pii­be maan­tee­le.“ Tee­re­mon­di lõ­puks on ka­van­da­tud juu­li 2019.

Eelmine artikkelHar­ju­maa sä­dei­ni­me­ne on ALI­CE SUUR­KUUSK Raa­si­ku val­last
Järgmine artikkelRaasiku teedespetsialist vabastati töölt