Raasiku teedespetsialist vabastati töölt

674

19. novembril vabastas Raasiku vallavalitsus ametist teede- ja ehitusspetsialisti Argo Laksi. Haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets ütles, et teenistussuhe lõpetati ametiülesannete puuduliku täitmise eest pikema perioodi jooksul. Argo Laks ei soovinud vabastamist kommenteerida kuni kohtuotsuse selgumiseni – ta on halduskohtus vaidlustanud vallavanema käskkirja, millega sai noomituse suvise puude mahavõtmise pärast Raasikul. Kuni uue töötaja leidmiseni täidab teede- ja ehitusspetsialisti ülesandeid Aare Ets.