Kiiu ring­tee juur­de au­to­re­mon­di­töö­ko­da, tank­la ja Ar­tu­ri söö­gi­koht

4920

Se­ni Kiiu töö­ko­jas te­gut­se­nud SR Veod aren­dab Kiiu ale­vi­ku Tal­lin­na-pool­ses kül­jes via­duk­ti juu­res asu­vat maa-ala.

Aad­res­si­le Le­he tä­nav 4 ra­ja­tak­se fir­ma E20 Ser­vi­ce au­to­re­mon­di­töö­ko­da ja pe­su­la. Töö­ko­jast Tal­lin­na poo­le Le­he 2b tu­leb fir­ma Je­toil tank­la ning Le­he 2a Ar­tu­ri söö­gi­koht, mil­le ehi­tab Viit­nalt Rak­ve­re pool asu­va Ar­tu­ri Gril­li oma­nik.

Le­ho Närs­ka Je­toil ASist tea­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tank­la ehi­tust on ka­vas alus­ta­da juu­lis, kin­nis­tul käi­vad et­te­val­mis­tus­tööd, ehi­tu­sa­jaks on pla­nee­ri­tud kaks kuud: „Je­toi­li Kiiu au­to­maat­tank­las saab kor­ra­ga ha­ka­ta tan­ki­ma kaks sõi­duau­tot ja kaks veoau­tot. Kaup­lust-koh­vi­kut ter­ri­too­riu­mi­le ka­van­da­tud po­le, ku­na kõr­va­le teeb söö­gi­ko­ha le­gen­daar­ne Ar­tur.“

Ar­tu­ri Gril­li oma­nik Ar­tur Ner­ses­jan rää­kis, et Kiiu ring­tee lä­he­dus­se tu­leb 550ruut­meet­ri­se ehi­tus­pin­na­ga ühe­kord­ne hoo­ne 280ruut­meet­ri­se söö­gi­saa­li­ga: „Pro­jekt on val­mis, oo­ta­me maan­teea­me­ti koos­kõ­las­tust ja lä­hia­jal hak­ka­me ehi­ta­ma, ava­da ta­haks märt­sis-ap­ril­lis. Tee­me kiir­söö­gi­ko­ha, aga saab tä­his­ta­da ka pe­re­kond­lik­ke sünd­mu­si, pi­da­da pi­du­sid. Töö­le oo­ta­me ko­ha­lik­ke ini­me­si, va­ja­me 20 töö­ta­jat.“

Eelmine artikkelAIDI GER­DE TUISK või­tis Ees­ti meist­ri­kul­la
Järgmine artikkelKol­ga staa­dio­ni mõõ­dud 40×60 meet­rit