Kiiu mõis versus Kuusalu algklasside maja versus Kuusalu pansionaat

1268

Margus  Soom, Kuusalu volikogu liige, Reformierakond

Elame muutuvas maailmas ja oleks mõistlik sellega arvestada. Kuusalu valla koalitsioonilepingu sõlmimisel ei olnud teada riiklikust, uuest ja jõulisest haldusreformist. Tänaseks on põhimõtteliselt otsustatud, et enne uusi kohalikke valimisi toimub vabatahtlik/kohustuslik ühinemine, plaan on likvideerida alla 5000 elanikuga vallad.  Selle järgi moodustuks, nagu kinnitasid ka enamik ETV  „Foorumi“ saates osalenud erakondade esindajaid  ja  eksperdid,  vähemalt 11 000 elanikuga vallad. Meil moodustuks  Ida-Harjumaa  vald?
Kuhu tuleks uue valla keskus? Ei tea. Naabervaldadel on korralikud vallamajad juba olemas.  Seda võimalikku arengut ette nähes te-kib küsimus, kas on kõige mõistlikum Kuusalu valla maksumaksjate raha investeerida Kiiu mõisa renoveerimisse. Vabaks jäävat ühemiljonilist  investeeringut võiks kasutada Kuusalu pansionaadi või Kuusalu algklasside hoone/muusikakooli rajamiseks. Vabanevasse muusikakooli võiks kuni radikaalsema haldusreformi teostuseni kolida vallamaja.
Nõustun pansionaadi vajalikkusega. Kuid pansionaadi rajamise rahastamist erakapitalil ei pea mõistlikuks. Erakapitali soov on teenida kasumit, mille paraku meie eakad peavad tasuma kinni oma igakuiste arvetega. Erakapitalil rahastatud Kuusalu spordihoone on halva näitena juba olemas.
Kuusalu keskkooli tuli tänavu sügisel neli esimest klassi. Selleks kohendati olemasolev  õpetajatetuba üheks õppeklassiks. Ruumipuudus on tuntav kogu koolis. Lahenduseks  oleks  rajatav  uus  alg­klassidemaja, kus hommikuti toimuksid algklasside tunnid ja õhtupoolikul muusikakooli tunnid. Nii jääks muusikakooli lastel ja lastevanematel ära tüütu ja aeganõudev liikumine kahe kaugelasuva hoone vahel. Ja mis peamine, hoone oleks kasutuses hommikust õhtuni ja hoiaks kokku vallaeelarvet.
Kiiu mõisa renoveerimise ja hilisema  kasumliku äramüümise vastu räägib Eesti riigile kuuluva Maardu mõisa näide.  Korras, hästi sisustatud, küllalt privaatne,Tallinna  lähedal asuv ja konverentsikeskusena kasutuses olev mõis on pikka aega olnud müügis. Odavamalt kui   Kiiu   mõisa   tehtav   investeering.
Kas kohaliku omavalitsuse esmane kohustus on renoveerida  mõisahoone või hoolitseda meie kõige kaitsetumate eakate ja laste eest? On mille üle arutada.