Lumetõrje avaldustest Raasiku vallas

942

Raasiku vallavolikogu muutis valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise korda. Vallavalitsuse ettepanekul ei pea enam taotlust igal aastal uuesti esitama, kui viimati esitatud taotluse järgselt pole taotleja andmed muutunud: „Möödunud aastal vastu võetud määrus sätestab, et taotlus erateel lumetõrje tegemiseks tuleb vallavalitsusele esitada 15. oktoobriks. Praktikas on kujunenud olukord, kus paljudel taotluse esitajatel ei ole andmed kahe taotluse esitamise vahel muutunud ning sisuliselt on tegemist avalduste kordusesitamisega. See on ebaotstarbekas nii esitaja kui ka vallavalitsuse seisukohalt.