Kihm­la-Sa­lu­mäel uus kü­la­va­nem

1076

Ku­na se­ni­ne kü­la­va­nem An­ne­li Verp­son soo­vis aja­nap­pu­sel ame­ti ma­ha pan­na, va­li­sid Ani­ja val­la Kihm­la ja Sa­lu­mäe kü­lad uueks kü­la­va­ne­maks Tii­na Nur­mi­ku. Ta ko­lis Sa­lu­mäe kül­la kuus aas­tat ta­ga­si, peab seal ho­bu­seid, an­nab Raa­si­ku las­te­le rat­su­ta­mis­tun­de. „Olin nõus hak­ka­ma kü­la­va­ne­maks, kui me­hed tee­vad mees­te­töid, ja meil on nii ol­nud, ning nai­sed or­ga­ni­see­ri­vad pi­du­sid ja üri­tu­si, näi­teks on meil ka­vas sü­gi­sel alus­ta­da ku­du­mis­rin­gi­ga,“ üt­les Tii­na Nur­mik.

Eelmine artikkelRaa­si­ku Sõp­ra­de tam­me­par­gis on puid nii ko­du­val­last kui vä­lis­maalt
Järgmine artikkelLok­sa kool sai 150. sün­ni­päe­vaks JA­KOB JAN­TE­RI mä­les­tus­tahv­li